New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : जालना

1. जालना जिल्ह्यातील जांब हे गाव ……… या तालुक्यात असून ते रामदास स्वामींचे जन्मगाव आहे.

 
 
 
 

2. जालना जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्यात जांबुवंत टेकडी आहे?

 
 
 
 

3. खालीलपैकी कोणता जिल्हा जालना जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही?

 
 
 
 

4. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणता जालना जिल्ह्यातील तालुका नाही?

 
 
 
 

6. 15 ऑगस्ट 1992 पासून जालना जिल्ह्यात किती नवीन तालुके अस्तित्वात आले?

 
 
 
 

7. जालना जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात मोडतो?

 
 
 
 

8. जालना जिल्ह्याचे प्राकृतिक रचनेनुसार किती मुख्य विभाग पडतात?

 
 
 
 

9. औरंगाबाद जिल्ह्याचे विभाजन होऊन ……… या साली जालना हा नवीन जिल्हा आस्तित्वात आला.

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोणती नदी जालना जिल्ह्यातून वाहते?

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

40 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : जालना”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!