Free :

मराठी Test No.06

1. सामान्य नाम असलेला शब्द निवडा.

 
 
 
 

2. पैंजण : छुमछुम : : बांगड्या : ?

 
 
 
 

3. ए हा संयुक्त स्वर ……… या दोन स्वरांच्या संयोगाने तयार होतो.

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

5. मी कादंबरी वाचली. – अपूर्ण वर्तमानकाळ करा.

 
 
 
 

6. खाली दिलेल्या म्हणीचा योग्य अर्थ पर्यायातून निवडा.
उचलली जीभ लावली टाळ्याला.

 
 
 
 

7. कर्णाचा अवतार – या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ काय आहे?

 
 
 
 

8. खाली दिलेल्या शब्दासाठी समान अर्थाचा शब्द सांगा.
पाणि

 
 
 
 

9. खालील वाक्यात योग्य उभयान्वयी अव्यय वापरा.
ती येईल …….. न येईल …… मला देवाच्या दर्शनासाठी जायचे आहे.

 
 
 
 

10. रडकी नेहा नागपूरला गेली. – यात रडकी हे कोणत्या प्रकारचे विशेषण आहे ?

 
 
 
 

11. रजोगुण – हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे ?

 
 
 
 

12. शुध्द शब्दाचा पर्याय ओळखा.

 
 
 
 

13. खाली दिलेल्या सामासिक शब्दाचा समास ओळखा.
नाइलाज

 
 
 
 

14. पर्यायातून तद्भव शब्द ओळखा.

 
 
 
 

15. बी – या टोपणनावाने खालीलपैकी कोण ओळखले जातात?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

12 thoughts on “मराठी Test No.06”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!