New Test

मराठी Test No.06

1. कर्णाचा अवतार – या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ काय आहे?

 
 
 
 

2. खाली दिलेल्या शब्दासाठी समान अर्थाचा शब्द सांगा.
पाणि

 
 
 
 

3. खाली दिलेल्या म्हणीचा योग्य अर्थ पर्यायातून निवडा.
उचलली जीभ लावली टाळ्याला.

 
 
 
 

4. सामान्य नाम असलेला शब्द निवडा.

 
 
 
 

5. ए हा संयुक्त स्वर ……… या दोन स्वरांच्या संयोगाने तयार होतो.

 
 
 
 

6. खाली दिलेल्या सामासिक शब्दाचा समास ओळखा.
नाइलाज

 
 
 
 

7. मी कादंबरी वाचली. – अपूर्ण वर्तमानकाळ करा.

 
 
 
 

8. खालील वाक्यात योग्य उभयान्वयी अव्यय वापरा.
ती येईल …….. न येईल …… मला देवाच्या दर्शनासाठी जायचे आहे.

 
 
 
 

9. रजोगुण – हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या संधीचे उदाहरण आहे ?

 
 
 
 

10. शुध्द शब्दाचा पर्याय ओळखा.

 
 
 
 

11. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

12. बी – या टोपणनावाने खालीलपैकी कोण ओळखले जातात?

 
 
 
 

13. रडकी नेहा नागपूरला गेली. – यात रडकी हे कोणत्या प्रकारचे विशेषण आहे ?

 
 
 
 

14. पैंजण : छुमछुम : : बांगड्या : ?

 
 
 
 

15. पर्यायातून तद्भव शब्द ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

9 thoughts on “मराठी Test No.06”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!