New Test

सामान्य ज्ञान Test No.18

1. ………. हा रंग सर्वात अधिक उष्णता आकर्षित करतो.

 
 
 
 

2. शिवरायांनी ………….. अफजलखानाचा वध केला.

 
 
 
 

3. …………. हे भारताच्या राष्ट्रपतींना पद व गोपनीयतेची शपथ देतात.

 
 
 
 

4. विधान परिषद सदस्याचा कार्यकाल किती वर्षांचा असतो ?

 
 
 
 

5. भारतीय बहिष्कृत शिक्षण प्रसारक मंडळ या संस्थेची स्थापना …………. यांनी केली.

 
 
 
 

6. हरारे – ही खालीलपैकी कोणत्या देशाची राजधानी आहे ?

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

8. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. स्वराज्य पक्षाचे संस्थापक सदस्य कोण होते ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

10. भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान ………… या राज्यात आहे.

 
 
 
 

11. AB हा रक्तगट असणारा व्यक्ती कोणत्या व्यक्तीला रक्त देवू शकतो ?

 
 
 
 

12. लिथियम या मूलद्रव्याची संज्ञा काय आहे ?

 
 
 
 

13. ………. या जिल्ह्याची ओळख मिठागारांचा जिल्हा अशी आहे.

 
 
 
 

14. तलाठी दप्तर मध्ये एकूण गाव नमुन्यांची संख्या ……… असते.

 
 
 
 

15. पूर्ण रूप सांगा.
D.G.P

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

15 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.18”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!