New Test

महत्वाच्या संघटना आणि त्यांचे मुख्यालये [ Important Organisation and Headquarters ]

खालील विडिओ संपूर्ण बघा आणि मग त्या खाली दिलेली टेस्ट सोडवामहत्वाच्या संघटना आणि त्यांचे मुख्यालये [ Important Organization and Headquarters ] हा एक नेहमी विचारला जाणारा प्रश्न प्रकार आहे . आजच्या टेस्ट मध्ये काही महत्वाचे प्रश्न बघू

1. आशियाई विकास बँकेचे (एशियन डेव्हलपमेंट बँक) मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

2. आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघाचे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

3. जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना( world intellectual property organization) मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

4. आंतरराष्ट्रीय अनुसंस्था (International atomic agency) मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

5. अन्न आणि कृषी (FAO) संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

6. आतंरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती( International Olympic committee) चे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

7. जागतिक बँकेची स्थापना 1944 साली झाली तिचे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

8. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (UNO) मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

9. जागतिक आरोग्य संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

10. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी चे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

11. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समिती (ICC) चे मुख्यालय कोठे आहे ?

 
 
 
 

12. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

13. जागतिक हवामान संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

14. न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) चे मुख्यालय चीन मधे कोठे आहे?

 
 
 
 

15. संयुक्त राष्ट्राचा बालक निधी(UNICEF) चे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 15

2 thoughts on “महत्वाच्या संघटना आणि त्यांचे मुख्यालये [ Important Organisation and Headquarters ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!