Free :

महत्वाच्या शासकीय योजना

महत्वाच्या शासकीय योजना – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. सर्व शिक्षा अभियानाची सुरुवात ……… मध्ये झाली.

 
 
 
 

2. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेची सुरुवात कोणत्या वर्षी झाली ?

 
 
 
 

3. मेक इन इंडिया उपक्रमाला सुरुवात कोणत्या वर्षी झाली?

 
 
 
 

4. खालीलपैकी कोणते अभियान / योजना 2014 मध्ये सुरू झालेली नाही.

 
 
 
 

5. गावातील मुलींना शाळेपर्यंत मोफत एस.टी चा प्रवास उपलब्ध करून देण्यासाठी असलेली महत्त्वपूर्ण योजना कोणती?

 
 
 
 

6. वर्ष सांगा.
स्मार्ट सिटी योजना – ?

 
 
 
 

7. गर्भवती मातांना पोषक आहार उपलब्ध करण्यासाठी डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम ……….. आहार योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला.

 
 
 
 

8. गंगा योजना : गंगा नदीची सफाई करणे : : जल जीवन मिशन : ?

 
 
 
 

9. महिला सक्षमीकरण हे खालीलपैकी कोणत्या योजनेचे उद्दिष्ट आहे?

 
 
 
 

10. पीक विमा योजनेचा उद्देश काय आहे ?

 
 
 
 

11. लघु व सूक्ष्म उद्योग क्षेत्रातील नवउद्योजकांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी कोणती योजना राबवण्यात येत आहे?

 
 
 
 

12. शिव भोजन योजना ‌: 2020 : : स्टार्ट अप योजना : ?

 
 
 
 

13. स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात केव्हा झाली?

 
 
 
 

14. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचा उद्देश काय?

 
 
 
 

15. वन धन योजनेचे उद्दिष्ट आहे – वन उत्पादन गोळा करण्यासाठी …….. गट स्थापणे.

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

Gk च्या आणखी टेस्ट
इतर सर्व विषयांच्या टेस्ट

24 thoughts on “महत्वाच्या शासकीय योजना”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!