New Test

महत्वाच्या शासकीय योजना

महत्वाच्या शासकीय योजना – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. मेक इन इंडिया उपक्रमाला सुरुवात कोणत्या वर्षी झाली?

 
 
 
 

2. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचा उद्देश काय?

 
 
 
 

3. शिव भोजन योजना ‌: 2020 : : स्टार्ट अप योजना : ?

 
 
 
 

4. लघु व सूक्ष्म उद्योग क्षेत्रातील नवउद्योजकांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी कोणती योजना राबवण्यात येत आहे?

 
 
 
 

5. पीक विमा योजनेचा उद्देश काय आहे ?

 
 
 
 

6. महिला सक्षमीकरण हे खालीलपैकी कोणत्या योजनेचे उद्दिष्ट आहे?

 
 
 
 

7. गावातील मुलींना शाळेपर्यंत मोफत एस.टी चा प्रवास उपलब्ध करून देण्यासाठी असलेली महत्त्वपूर्ण योजना कोणती?

 
 
 
 

8. सर्व शिक्षा अभियानाची सुरुवात ……… मध्ये झाली.

 
 
 
 

9. वर्ष सांगा.
स्मार्ट सिटी योजना – ?

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोणते अभियान / योजना 2014 मध्ये सुरू झालेली नाही.

 
 
 
 

11. वन धन योजनेचे उद्दिष्ट आहे – वन उत्पादन गोळा करण्यासाठी …….. गट स्थापणे.

 
 
 
 

12. गंगा योजना : गंगा नदीची सफाई करणे : : जल जीवन मिशन : ?

 
 
 
 

13. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेची सुरुवात कोणत्या वर्षी झाली ?

 
 
 
 

14. गर्भवती मातांना पोषक आहार उपलब्ध करण्यासाठी डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम ……….. आहार योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला.

 
 
 
 

15. स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात केव्हा झाली?

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

24 thoughts on “महत्वाच्या शासकीय योजना”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!