New Test

महत्वाची संक्षिप्त रूपे

महत्वाची संक्षिप्त रूपे – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. टीव्ही वरील एखाद्या कार्यक्रमाचा TRP वाढला असे आपण म्हणतो तर TRP म्हणजे काय?

 
 
 
 

2. जिल्हा परिषद : ZP : : सुप्रीम कोर्ट : ?

 
 
 
 

3. पोलिस सब इन्स्पेक्टर चे संक्षिप्त रूप पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

4. WWW = ?

 
 
 
 

5. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

6. UPI मधील P म्हणजे काय ?

 
 
 
 

7. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. RTI म्हणजे …………

 
 
 
 

9. GST चे पूर्ण रूप कोणते?

 
 
 
 

10. तुम्ही घरी वापरत असलेल्या D.T.H चे पूर्ण रूप काय आहे?

 
 
 
 

11. दैनंदिन वापरात असलेल्या LPG गॅस मधील L चे पूर्ण रूप काय आहे ?

 
 
 
 

12. पूर्ण रूप पर्यायातुन निवडा.
B.H.I.M

 
 
 
 

13. Ph.D चे पूर्ण रूप कोणते आहे?

 
 
 
 

14. योग्य विधान निवडा.
1) V.I.P चे पूर्ण रूप व्हेरी इंपॉर्टन्ट पर्सन असे आहे.
2)U.S.A चे पूर्ण रूप आहे – युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका

 
 
 
 

15. PF : प्रोव्हीडं‍ट फंड : : OTP : ?

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

23 thoughts on “महत्वाची संक्षिप्त रूपे”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!