New Test

विषाणूमुळे होणारे रोग / आजार

विषाणूमुळे होणारे रोग / आजार – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. हिपॅटॅटिस हा आजार ………… मुळे होतो.

 
 
 
 

3. ………….. हे औषध स्वाईन फ्ल्यू वर उपयुक्त आहे.

 
 
 
 

4. ………….. नामक विषाणूमुळे कांजण्या या रोगाची लागण होते.

 
 
 
 

5. गोवर : मिक्झो व्हायरस : : कोवीड -19 : ?

 
 
 
 

6. देवीच्या रोगाचे लक्षण –

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.
1) एड्स या रोगापासून बचाव करण्यासाठी अद्यापही कोणतीही लस नाही.
2) एड्स या रोगाच्या प्रतिबंधासाठी लस उपलब्ध आहे.
3)HIV+ या विषाणूमुळे एड्सची लागण होते.

 
 
 
 

8. रेबीज प्रतिबंधक लस ………. या रोगावर लाभदायी आहे.

 
 
 
 

9. स्वाईन फ्लू हा आजार खालीलपैकी कोणत्या विषाणूमुळे होतो?

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोणते कोविड चे लक्षण नाही?

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

14 thoughts on “विषाणूमुळे होणारे रोग / आजार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!