New Test

महत्वाचे शहर आणि त्यांचे टोपण नावे

महत्वाचे शहर आणि त्यांचे टोपण नावे – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. ईश्वराचे निवासस्थान असे खालीलपैकी कोणत्या शहराला म्हटले जाते?

 
 
 
 

2. नवाबांचे शहर असे कोणत्या शहराला म्हणतात?

 
 
 
 

3. जोधपूर शहराला ………….. या आणखी एका नावाने ओळखले जाते.

 
 
 
 

4. भारताचे स्वित्झर्लंड खालीलपैकी कोणते?

 
 
 
 

5. सुती वस्त्रांची राजधानी म्हणजे –

 
 
 
 

6. जमशेदपूर या शहरास कोणती नगरी म्हणून ओळखतात?

 
 
 
 

7. जयपूरला भारताचे ………… असेही म्हणतात.

 
 
 
 

8. योग्य पर्याय निवडा.
1) पेठा नगरी लखनौ या शहराला म्हणतात.
2) कुलुपांचे शहर अलिगढ या शहराला म्हणतात.

 
 
 
 

9. वाराणसी या शहराला आणखी कोणत्या नावाने संबोधतात?

 
 
 
 

10. इलेक्ट्रॉनिक शहर असे …………. या शहराला म्हणतात.

 
 
 
 

11. दिलेल्या पर्यायातून चूकीचे विधान निवडा.

 
 
 
 

12. झरण्यांचे शहर : श्रीनगर : : गुलाबी शहर : ?

 
 
 
 

13. योग्य जोड्या जुळवा.
गट अ – 1) सुवर्ण मंदिराचे शहर 2) ढगांचे घर 3) पर्वतांची राणी
गट ब – क) मेघालय ख) मसुरी ग)अमृतसर

 
 
 
 

14. ……………. ला सात बेटांचे शहर असेही म्हणतात.

 
 
 
 

15. पाच नद्यांची भूमी : पंजाब : : महलांचे शहर : ?

 
 
 
 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!