Free :

महत्वाचे शहर आणि त्यांचे टोपण नावे

महत्वाचे शहर आणि त्यांचे टोपण नावे – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. ईश्वराचे निवासस्थान असे खालीलपैकी कोणत्या शहराला म्हटले जाते?

 
 
 
 

2. योग्य जोड्या जुळवा.
गट अ – 1) सुवर्ण मंदिराचे शहर 2) ढगांचे घर 3) पर्वतांची राणी
गट ब – क) मेघालय ख) मसुरी ग)अमृतसर

 
 
 
 

3. झरण्यांचे शहर : श्रीनगर : : गुलाबी शहर : ?

 
 
 
 

4. सुती वस्त्रांची राजधानी म्हणजे –

 
 
 
 

5. जमशेदपूर या शहरास कोणती नगरी म्हणून ओळखतात?

 
 
 
 

6. पाच नद्यांची भूमी : पंजाब : : महलांचे शहर : ?

 
 
 
 

7. इलेक्ट्रॉनिक शहर असे …………. या शहराला म्हणतात.

 
 
 
 

8. भारताचे स्वित्झर्लंड खालीलपैकी कोणते?

 
 
 
 

9. दिलेल्या पर्यायातून चूकीचे विधान निवडा.

 
 
 
 

10. नवाबांचे शहर असे कोणत्या शहराला म्हणतात?

 
 
 
 

11. जोधपूर शहराला ………….. या आणखी एका नावाने ओळखले जाते.

 
 
 
 

12. ……………. ला सात बेटांचे शहर असेही म्हणतात.

 
 
 
 

13. योग्य पर्याय निवडा.
1) पेठा नगरी लखनौ या शहराला म्हणतात.
2) कुलुपांचे शहर अलिगढ या शहराला म्हणतात.

 
 
 
 

14. जयपूरला भारताचे ………… असेही म्हणतात.

 
 
 
 

15. वाराणसी या शहराला आणखी कोणत्या नावाने संबोधतात?

 
 
 
 


Gk च्या आणखी टेस्ट
इतर सर्व विषयांच्या टेस्ट

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!