New Test

भारतातील महत्वाचे पुरस्कार आणि सन्मान

भारतातील महत्वाचे पुरस्कार आणि सन्मान – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. भारतातील साहित्य क्षेत्रात सर्वोच्च असलेल्या ज्ञानपीठ पुरस्काराची सुरूवात ……….. या वर्षी झाली.

 
 
 
 

2. भारतरत्न सन्मानाचे पहिले मरणोत्तर मानकरी कोण?

 
 
 
 

3. भारतातील सर्वोच्च नागरी सन्मानांचा योग्य क्रम लावा.
1) पद्मश्री 2) पद्मविभूषण 3) पद्मभूषण 4) भारतरत्न

 
 
 
 

4. भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे लष्करी पदक ……….. हे आहे.

 
 
 
 

5. प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्राशिवाय इतर ठिकाणी दाखवलेले शौर्य वा त्याग यासाठी …………. हे प्रथम क्रमांकाचे पदक प्रदान केले जाते

 
 
 
 

6. भारतातील सर्वोच्च लष्करी पदक कोणते आहे?

 
 
 
 

7. चित्रपट क्षेत्रातील भारतातील सर्वोच्च पुरस्कार खालील पैकी कोणता आहे?

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
विधान 1 – पद्मश्री हा चौथ्या क्रमांकाचा नागरी सन्मान आहे.
विधान 2 – पद्मश्री सन्मानाची सुरुवात 1956 साली झाली.

 
 
 
 

9. प्रजासत्ताक दिनी सर्वच पद्म पुरस्कार खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तीच्या द्वारे दिले जातात?

 
 
 
 

10. भारतातील सर्वोच्च नागरी सन्मान खालीलपैकी कोणता आहे?

 
 
 
 

11. द्रोणाचार्य पुरस्काराने कोणाला सन्मानित केले जाते?

 
 
 
 

12. परमवीर चक्र : शत्रूशी प्रत्यक्ष लढतानाच्या शोर्यासाठी : : ? : युद्ध क्षेत्राशिवायच्या शौर्यासाठी

 
 
 
 

13. भारतरत्न या सन्मानाची सुरुवात ……….. या वर्षी झाली.

 
 
 
 

14. पद्मविभूषण हा भारतातील …………. क्रमांकाचा सर्वोच्च असा नागरी सन्मान आहे

 
 
 
 

15. अर्जुन पुरस्कार कोणत्या क्षेत्रासाठी प्रदान करण्यात येतो?

 
 
 
 


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!