Free :

महाराष्ट्रातील पहिले : भाग 2

महाराष्ट्रातील पहिले – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. महाराष्ट्रातील पहिली महानगरपालिका कोठे स्थापन करण्यात आली ?

 
 
 
 

2. महाराष्ट्रातील पहिले अणुविद्युत केंद्र कोणते ?

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

4. 1972 साली ……….. येथे महाराष्ट्रातील पहिले दूरदर्शन केंद्र सुरू करण्यात आले.

 
 
 
 

5. महाराष्ट्रातील पहिले साप्ताहिक : दर्पण : : महाराष्ट्रातील पहिले मासिक : ?

 
 
 
 

6. महाराष्ट्रातील पहिले मातीचे धरण ………… हे होय.

 
 
 
 

7. महाराष्ट्रातील पहिला सहकारी साखर कारखाना कोणत्या जिल्ह्यात सुरू करण्यात आला ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

8. महाराष्ट्रातील तसेच भारतातील पहिली महिला डॉक्टर होण्याचा बहुमान खालीलपैकी कोणी मिळवलेला आहे ?

 
 
 
 

9. महाराष्ट्रातील पहिला संपूर्ण विद्युतीकरण झालेला जिल्हा –

 
 
 
 

10. महाराष्ट्रातील पहिली सैनिकी शाळा कोठे स्थापन करण्यात आली ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

53 thoughts on “महाराष्ट्रातील पहिले : भाग 2”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!