Free :

महाराष्ट्रातील पहिले : भाग 2

महाराष्ट्रातील पहिले – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. महाराष्ट्रातील पहिली सैनिकी शाळा कोठे स्थापन करण्यात आली ?

 
 
 
 

2. महाराष्ट्रातील पहिला सहकारी साखर कारखाना कोणत्या जिल्ह्यात सुरू करण्यात आला ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. महाराष्ट्रातील पहिला संपूर्ण विद्युतीकरण झालेला जिल्हा –

 
 
 
 

4. 1972 साली ……….. येथे महाराष्ट्रातील पहिले दूरदर्शन केंद्र सुरू करण्यात आले.

 
 
 
 

5. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

6. महाराष्ट्रातील तसेच भारतातील पहिली महिला डॉक्टर होण्याचा बहुमान खालीलपैकी कोणी मिळवलेला आहे ?

 
 
 
 

7. महाराष्ट्रातील पहिली महानगरपालिका कोठे स्थापन करण्यात आली ?

 
 
 
 

8. महाराष्ट्रातील पहिले मातीचे धरण ………… हे होय.

 
 
 
 

9. महाराष्ट्रातील पहिले अणुविद्युत केंद्र कोणते ?

 
 
 
 

10. महाराष्ट्रातील पहिले साप्ताहिक : दर्पण : : महाराष्ट्रातील पहिले मासिक : ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

50 thoughts on “महाराष्ट्रातील पहिले : भाग 2”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!