Free :

प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्था

प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्था- या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. संस्था आणि त्यांचे मुख्यालय या संबंधीचा चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेची स्थापना 1919 मध्ये झाली त्या संघटनेचे मुख्यालय ………. येथे आहे.

 
 
 
 

3. शैक्षणिक सांस्कृतिक व वैज्ञानिक विकासासाठी खालीलपैकी कोणती संस्था कार्य करते ?

 
 
 
 

4. जागतिक व्यापार संघटनेचे मुख्यालय कोठे आहे ?

 
 
 
 

5. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम योजना ( United Nations environment programme) चे मुख्यालय कोठे आहे ?

 
 
 
 

6. जागतिक बँकेची स्थापना वर्ष आणि मुख्यालय याचा योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. आरोग्य संवर्धनासाठी जागतिक स्तरावर काम करणारी संघटना कोणती ?

 
 
 
 

8. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) म्हणजेच इंटरनॅशनल मॉनेटरी …….. या संस्थेचे मुख्यालय वॉशिंग्टन येथे आहे.

 
 
 
 

9. सदस्य राष्ट्रांना विकासासाठी कर्ज देणारी संस्था पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

10. जागतिक आरोग्य संघटनेचे स्थापना वर्ष पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

15 thoughts on “प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्था”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!