Free :

तर्कसंगती

1. जर पोहयांना उपमा म्हटले उपम्याला वडापाव म्हटले वडापावला शिरा म्हटले आणि शिऱ्याला ढोकळा म्हटले तर यापैकी गोड पदार्थ कोणता ?

 
 
 
 

2. जर इंजीनियर म्हणजे वकील वकील म्हणजे वाहनचालक वाहनचालक म्हणजे शिक्षक शिक्षक म्हणजे इंजीनियर तर कोर्टात खटला कोण लढवेल ?

 
 
 
 

3. जर जानेवारीला मे म्हटले मे ला ऑगस्ट म्हटले ऑगस्टला ऑक्टोबर म्हटले ऑक्टोबरला जानेवारी म्हटले तर गांधी जयंती कोणत्या महिन्यात साजरी केली जाईल ?

 
 
 
 

4. जर तिखट म्हणजे तुरट लागते तुरट म्हणजे गोड लागते गोड म्हणजे आंबट लागते आंबट म्हणजे कडू लागते तर आवळ्याची चव कशी असेल ?

 
 
 
 

5. गोठ्याला घरटे म्हटले घरट्याला तबेला म्हटले तबेल्याला गुहा म्हटले तर झाडावर काय बांधले जाते ?

 
 
 
 

6. एका सांकेतिक भाषेत पुण्याला कोल्हापूर म्हणतात कोल्हापूरला अहमदनगर म्हणतात अहमदनगरला नाशिक म्हणतात नाशिकला पुणे म्हणतात तर शनिवारवाडा बघायला कोठे जावे लागेल ?

 
 
 
 

7. जर लस्सीला चहा म्हटले चहाला लिंबुपाणी म्हटले लिंबुपाण्याला कोल्ड कॉफी म्हटले तर हिवाळ्यात काय प्याल ?

 
 
 
 

8. एका सांकेतिक भाषेत गणिताला इतिहास म्हटले इतिहासाला चित्रकला म्हटले चित्रकलेला मराठी म्हटले मराठीला भुगोल म्हटले तर गड-किल्ल्यांची माहिती कोणता विषय देईल ?

 
 
 
 

9. जर क्रिकेटला कॅरम म्हटले कॅरमला खो-खो म्हटले खो-खो ला फुटबॉल म्हटले फुटबॉलला कबड्डी म्हटले तर बैठे खेळ म्हणून कोणता खेळ खेळता येईल ?

 
 
 
 

10. जर फॅन म्हणजे टीव्ही टीव्ही म्हणजे गॅस गॅस म्हणजे फ्रीज फ्रीज म्हणजे फॅन तर मनोरंजनासाठी कशाचा वापर होईल ?

 
 
 
 

11. जर गव्हाला ज्वारी म्हटले ज्वारीला तांदूळ म्हटले तांदळाला साबुदाना म्हटले तर चपाती कशापासून बनवली जाईल ?

 
 
 
 

12. पिवळा म्हणजे हिरवा रंग हिरवा म्हणजे केशरी रंग केशरी म्हणजे लाल रंग आणि लाल म्हणजे पिवळा रंग मानला जात असेल तर झाडाची पाने कोणत्या रंगाची असतील ?

 
 
 
 

13. होळीला नागपंचमी म्हटले नागपंचमीला दिवाळी म्हटले दिवाळीला संक्रांत म्हटले संक्रांतीला होळी म्हटले असता वारूळाची पूजा कोणत्या सणाला केली जाईल ?

 
 
 
 

14. एका सांकेतिक भाषेत बांगडीला नथ म्हणतात नथीला टिकली म्हणतात टिकलीला जोडवे म्हणतात जोडव्याला राणीहार म्हणतात तर कपाळाला काय लावावे ?

 
 
 
 

15. जर सायकलला ट्रॅक्टर म्हटले ट्रॅक्टरला रिक्षा म्हटले रिक्षाला स्कूटर म्हटले स्कूटरला सायकल म्हटले तर शेतात कोणते वाहन उपयोगी पडेल ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले हे कॉमेंट करून नक्की सांगा

44 thoughts on “तर्कसंगती”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!