New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : कोल्हापूर

महाराष्ट्रातील जिल्हे : कोल्हापूर – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. महाराष्ट्राचे मँचेस्टर असे ………….. ला म्हटले जाते.

 
 
 
 

2. रायगड : माथेरान : : कोल्हापूर : ?

 
 
 
 

3. कोल्हापूर जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते अभयारण्य आहे?

 
 
 
 

4. कोल्हापूर जिल्ह्याला महाराष्ट्राची …………. राजधानी म्हणून ही ओळखले जाते.

 
 
 
 

5. कोल्हापूर जिल्हा कोणत्या नदीच्या काठी वसलेला आहे?

 
 
 
 

6. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) कोल्हापूर जिल्ह्यात असलेले महालक्ष्मीचे मंदिर हेमाडपंथी आहे.
विधान 2) महाराष्ट्रातील शक्तीपीठांपैकी अर्धे शक्तीपीठ म्हणजे कोल्हापूरची महालक्ष्मी.

 
 
 
 

7. कोल्हापूर जिल्ह्यात ………… हा जलविद्युत प्रकल्प आहे.

 
 
 
 

8. कोल्हापूर जिल्हयात किती तालुके आहे?

 
 
 
 

9. कोल्हापूर जिल्ह्याचे जुने नाव काय आहे?

 
 
 
 

10. कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रमुख नद्या –

 
 
 
 

11. कोल्हापूर जिल्ह्यात …………… हे शक्तीपीठ आहे.

 
 
 
 

12. कोल्हापूर जिल्ह्याची ओळख काय आहे?

 
 
 
 

13. खासबाग हे कुस्तीचे मैदान ………. जिल्हयात आहे.

 
 
 
 

14. महाराष्ट्रातील काही प्रमुख विद्यापीठांपैकी ………. हे विद्यापीठ कोल्हापूर जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

15. कोल्हापूर जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात येतो?

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

36 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : कोल्हापूर”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!