New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : नागपूर

महाराष्ट्रातील जिल्हे : नागपूर – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. विदर्भातील पंढरपूर म्हणून ओळखले जाणारे विठ्ठल मंदिर नागपूर जिल्ह्यात …………. येथे आहे.

 
 
 
 

2. नागपूर जिल्ह्यात कोणत्या टेकड्या आहे?

 
 
 
 

3. ………….. हा नागपूर जिल्हयातील एक तालुका आहे.

 
 
 
 

4. कवी कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ ……….. जिल्हयात आहे.

 
 
 
 

5. नागपूर जिल्हातील तालुक्यांची संख्या पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

6. नागपूर जिल्हा कोणत्या नदीच्या काठी वसलेला आहे?

 
 
 
 

7. संरक्षण साहित्याचा कारखाना नागपूर जिल्ह्यातील ………….. येथे आहे.

 
 
 
 

8. नागपूर जिल्हयातील राष्ट्रीय उद्यानाचे नाव पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. नागपूर जिल्ह्याचे प्राकृतिक रचनेनुसार किती विभाग पडतात?

 
 
 
 

10. नागपूर जिल्हयातील विमानतळाचे नाव पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

11. नागपूर जिल्हा ……….. साठी प्रसिद्ध आहे.

 
 
 
 

12. सीताबर्डी किल्ला रमण विज्ञान केंद्र कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

13. महाकवी कालिदासाचे स्मारक कोणत्या टेकडीवर आहे?

 
 
 
 

14. नागपूर जिल्हयातील …………. येथे विड्या बनविण्याचा व्यवसाय चालतो.

 
 
 
 

15. नागपूर जिल्हात कोणती मुख्य नदी आहे?

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

33 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : नागपूर”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!