New Test

समास आणि समासाचे प्रकार

समास आणि समासाचे प्रकार या घटकावर आधारित महत्वाचे प्रश्न एकत्रित करून तयार केलेली ही मराठी व्याकरण टेस्ट सोडवा आणि येणाऱ्या परीक्षेत मराठी विषयात पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवा.

1. मराठी भाषेत समासाचे प्रमुख किती प्रकार पडतात?

 
 
 
 

2. पंकेरुह हा शब्द ….. समासाचे उदाहरण आहे

 
 
 
 

3. सहपरिवार या सामासिक शब्दाचा योग्य विग्रह निवडा

 
 
 
 

4. घरजावई – कोणत्या प्रकारचा सामासिक शब्द आहे ?

 
 
 
 

5. दोन्ही पदे प्रधान असणारा समास खालील पर्यायातून निवडा

 
 
 
 

6. ज्या सामासिक शब्दाचे पहिले पद अव्यय असून महत्त्वाचे असते त्या समासाला ….. समास असे म्हणतात

 
 
 
 

7. यथान्याय – या सामासिक शब्दाचा योग्य विग्रह करा

 
 
 
 

8. सामासिक शब्द फोड करण्याच्या प्रक्रियेस …. म्हणतात

 
 
 
 

9. राजपुत्र हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे?

 
 
 
 

10. जितेंद्रिय हा शब्द कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे?

 
 
 
 

11. खालीलपैकी कोणत्या समासात द्वितीय पद प्रधान असते?

 
 
 
 

12. खालीलपैकी कोणता शब्द द्वंद्व समासाचे उदाहरण नाही?

 
 
 
 

13. बहुव्रीही समासात …..
वरील वाक्य पूर्ण करा

 
 
 
 

14. द्विगू समासाचे उदाहरण ओळखा

 
 
 
 

15. तत्पुरुष समासाच्या …. या उपप्रकारात पहिल्या पदाचा दुसऱ्या पदाची संबंध दाखवणारा शब्द लुप्त असतो मात्र विग्रहाच्यावेळी तो स्पष्ट करून सांगावा लागतो

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये तुम्ही किती मार्क्स मला कमेंट करून नक्की कळवा

52 thoughts on “समास आणि समासाचे प्रकार”

  1. Shubham sanjay gaikwad

    सर् भाषा ओळखू येत नाही प्रॉब्लम होतोय वाचताना

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!