Free :

समास आणि समासाचे प्रकार

समास आणि समासाचे प्रकार या घटकावर आधारित महत्वाचे प्रश्न एकत्रित करून तयार केलेली ही मराठी व्याकरण टेस्ट सोडवा आणि येणाऱ्या परीक्षेत मराठी विषयात पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवा.

1. दोन्ही पदे प्रधान असणारा समास खालील पर्यायातून निवडा

 
 
 
 

2. सामासिक शब्द फोड करण्याच्या प्रक्रियेस …. म्हणतात

 
 
 
 

3. यथान्याय – या सामासिक शब्दाचा योग्य विग्रह करा

 
 
 
 

4. सहपरिवार या सामासिक शब्दाचा योग्य विग्रह निवडा

 
 
 
 

5. पंकेरुह हा शब्द ….. समासाचे उदाहरण आहे

 
 
 
 

6. ज्या सामासिक शब्दाचे पहिले पद अव्यय असून महत्त्वाचे असते त्या समासाला ….. समास असे म्हणतात

 
 
 
 

7. तत्पुरुष समासाच्या …. या उपप्रकारात पहिल्या पदाचा दुसऱ्या पदाची संबंध दाखवणारा शब्द लुप्त असतो मात्र विग्रहाच्यावेळी तो स्पष्ट करून सांगावा लागतो

 
 
 
 

8. जितेंद्रिय हा शब्द कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे?

 
 
 
 

9. राजपुत्र हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे?

 
 
 
 

10. द्विगू समासाचे उदाहरण ओळखा

 
 
 
 

11. घरजावई – कोणत्या प्रकारचा सामासिक शब्द आहे ?

 
 
 
 

12. खालीलपैकी कोणता शब्द द्वंद्व समासाचे उदाहरण नाही?

 
 
 
 

13. खालीलपैकी कोणत्या समासात द्वितीय पद प्रधान असते?

 
 
 
 

14. मराठी भाषेत समासाचे प्रमुख किती प्रकार पडतात?

 
 
 
 

15. बहुव्रीही समासात …..
वरील वाक्य पूर्ण करा

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये तुम्ही किती मार्क्स मला कमेंट करून नक्की कळवा

आणखी मराठी टेस्ट
इतर विषयांच्या टेस्ट

61 thoughts on “समास आणि समासाचे प्रकार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!