Free :

महानगरपालिका

1. महानगरपालिकेचा कार्यकाल किती वर्षाचा असतो?

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

3. महानगरपालिकेच्या राजकीय प्रमुखास काय म्हणतात?

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) महापौर हे पद आरक्षित असते.
विधान 2) उपमहापौर हे पद आरक्षित नसते.

 
 
 
 

5. महानगरपालिकेचा प्रशासकीय अधिकारी कोण असतो?

 
 
 
 

6. राज्य शासन आणि मनपा यांच्यातील दुवा म्हणून कोण काम पाहतो ?

 
 
 
 

7. महानगरपालिकेची सदस्य संख्या किती असू शकते?

 
 
 
 

8. भारतातील सर्वात मोठी महानगरपालिका ……..
महानगरपालिका आहे.

 
 
 
 

9. मुंबई मनपाचे कार्य मुंबई महानगरपालिका अधिनियम ……. नुसार चालते.

 
 
 
 

10. सर्वाधिक महानगरपालिका असलेला जिल्हा –

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

23 thoughts on “महानगरपालिका”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!