New Test

महाराष्ट्रातील जलविद्युत प्रकल्प [ Hydroelectric Power Plants in Maharashtra ]

महाराष्ट्रातील जलविद्युत प्रकल्प [ Hydroelectric Power Plants in Maharashtra ] – कोणत्या जिल्ह्यात कोणता जलविद्युत प्रकल्प आहे किंवा हा जलविद्युत प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे या प्रकारच्या प्रश्नावर आधारित ही टेस्ट सोडवा.

1. येलदरी हा जलविद्युत प्रकल्प…………या जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

2. बुलढाणा जिल्ह्यात……………हा जलविद्युत प्रकल्प आहे.

 
 
 
 

3. कोल्हापूर जिल्ह्यात असलेले जलविद्युत प्रकल्प पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

4. तिलारी जलविद्युत प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

5. पेंच हा जलविद्युत प्रकल्प……………..या जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

6. कोयना जलविद्युत प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

7. नाशिक जिल्ह्यात……………हा जलविद्युत प्रकल्प आहे.

 
 
 
 

8. खालील विधानातून योग्य विधान असलेला पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. जायकवाडी जलविद्युत प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

10. भिवपुरी हा जलविद्युत प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

11. पुणे जिल्ह्यात………….. हा जलविद्युत प्रकल्प आहे.

 
 
 
 

12. खालील पैकी कोणता जलविद्युत प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात आहे हे शोधा.

 
 
 
 

13. घाटगर जलविद्युत प्रकल्प…………. जिल्ह्यात आहे

 
 
 
 

14. भंडारा जिल्ह्यात ……………..हा जलविद्युत प्रकल्प आहे.

 
 
 
 

15. रायगड जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणता जलविद्युत प्रकल्प आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!