Free :

महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्या आणि धरणे [ Maharashtra – Important rivers and Dams ]

महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्या आणि धरणे [ Maharashtra – Important rivers and Dams ] : कोणत्या नदीवर कोणते धरण आहे? हा सामान्य ज्ञान या विषयात नेहमी विचारला जाणारा प्रश्न आहे. आजच्या टेस्ट मध्ये या घटकावर आधारित महत्वाचे प्रश्न सोडवू.

1. कोयना नदीवर असलेले कोयना धरण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

2. बिंदुसरा नदीवर बांधण्यात आलेले बिंदुसरा हे धरण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

3. भंडारदरा हे धरण………….नदीवर आहे.

 
 
 
 

4. ठाणे जिल्ह्यात वैतरणा नदीवर ……………हे धरण आहे.

 
 
 
 

5. मुळशी धरण……….नदीवर बांधण्यात आले आहे.

 
 
 
 

6. नाशिक जिल्ह्यात गोदावरी नदीवर………….हे धरण आहे.

 
 
 
 

7. भातसा धरण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

8. दक्षिण पूर्णा नदीवर ……………हे धरण आहे.

 
 
 
 

9. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी हे धरण………….नदीवर आहे.

 
 
 
 

10. दारणा धरण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

11. जायकवाडी धरण………….नदीवर आहे.

 
 
 
 

12. पुरमेपाडा धरण कोणत्या नदीवर आहे?

 
 
 
 

13. पुणे जिल्ह्यातील नीरा नदीवर………हे धरण बांधण्यात आले आहे.

 
 
 
 

14. पानशेत ह्या अंबी नदीवर असलेल्या धरणाला……….. म्हणूनही संबोधले जाते.

 
 
 
 

15. खडकवासला हे धरण कोणत्या नदीवर बांधण्यात आले आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!