Free :

सामान्य ज्ञान Test No.51

1. त्र्यंबकेश्वर : नाशिक : : औंढा नागनाथ : ?

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) पृथ्वीचे स्वतःभोवती फिरणे म्हणजे परिभ्रमण.
विधान 2) पृथ्वीचे सूर्याभोवती फिरणे म्हणजे परिवलन.

 
 
 
 

3. प्रोटॉनचा शोध ……….. या शास्त्रज्ञाने लावला.

 
 
 
 

4. ज्या वेळी राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती ही दोन्ही पदे रिक्त असतात तेव्हा खालीलपैकी कोण राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतात ?

 
 
 
 

5. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

6. ……….. हा जिल्ह्याचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणून कार्य करतो.

 
 
 
 

7. बुलंद दरवाजा कोठे आहे ?

 
 
 
 

8. अयोग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

9. 1955 साली डॉ.पंजाबराव देशमुख यांनी ……….. ची स्थापना केली.

 
 
 
 

10. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. सर्वात उत्तम विद्युतवाहक कोणते ते खाली दिलेल्या पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

12. पहिल्या महायुद्धाचा काळ कोणता ते खाली दिलेल्या पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

13. योग्य विधान निवडा.
विधान 1 – महापौर हे पद आरक्षित असते.
विधान 2 – महापौर हा महानगरपालिकेचा राजकीय प्रमुख असतो.

 
 
 
 

14. गरुड हे राष्ट्रीय चिन्ह कोणत्या देशाचे आहे ?

 
 
 
 

15. स्वयंचलित वाहनातून ……… हा विषारी वायू बाहेर पडतो.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

11 thoughts on “सामान्य ज्ञान Test No.51”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!