New Test

भारताबद्दल महत्वाची माहिती

भारताबद्दल महत्वाची माहिती- या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

2. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

3. राष्ट्रीय प्रतिज्ञेचे जनक कोण आहेत?

 
 
 
 

4. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. …….. ही भारताची राष्ट्रीय नदी आहे.

 
 
 
 

6. भारताच्या राष्ट्रध्वजातील रंगांचा क्रम कसा आहे?

 
 
 
 

7. आपल्या देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार – ?

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) भारताचे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् हे आहे.
विधान 2) भारताचे राष्ट्रगीत जण-गण-मन हे आहे.

 
 
 
 

9. भारतीय राष्ट्रध्वजाचे लांबी रुंदीचे प्रमाण ……… इतके आहे.

 
 
 
 

10. भारतीय राष्ट्र ध्वजाचे रचनाकार ………… हे आहेत.

 
 
 
 

11. सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरुन घेतलेल्या भारताच्या राजमुद्रेत एकूण सिंह किती आहे?

 
 
 
 

12. भारत देशाचे राष्ट्रगीत गाण्यासाठी लागणारा वेळ किती आहे?

 
 
 
 

13. वंदे मातरम् या राष्ट्रीय गीताचे रचनाकार कोण आहे?

 
 
 
 

14. भारताचे ब्रीदवाक्य काय आहे?

 
 
 
 

15. भारताचे राष्ट्रीय पेय कोणते ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 


ही टेस्ट सोपी वाटते. पण प्रत्यक्ष मार्क मिळवणे थोडे कठीण जाते. तुम्ही आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतली हे नक्की कमेंट करा

38 thoughts on “भारताबद्दल महत्वाची माहिती”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!