New Test

भारताबद्दल महत्वाची माहिती

भारताबद्दल महत्वाची माहिती- या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरुन घेतलेल्या भारताच्या राजमुद्रेत एकूण सिंह किती आहे?

 
 
 
 

2. आपल्या देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार – ?

 
 
 
 

3. राष्ट्रीय प्रतिज्ञेचे जनक कोण आहेत?

 
 
 
 

4. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. …….. ही भारताची राष्ट्रीय नदी आहे.

 
 
 
 

6. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

7. भारताचे ब्रीदवाक्य काय आहे?

 
 
 
 

8. भारताचे राष्ट्रीय पेय कोणते ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. भारताच्या राष्ट्रध्वजातील रंगांचा क्रम कसा आहे?

 
 
 
 

10. भारत देशाचे राष्ट्रगीत गाण्यासाठी लागणारा वेळ किती आहे?

 
 
 
 

11. भारतीय राष्ट्रध्वजाचे लांबी रुंदीचे प्रमाण ……… इतके आहे.

 
 
 
 

12. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) भारताचे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् हे आहे.
विधान 2) भारताचे राष्ट्रगीत जण-गण-मन हे आहे.

 
 
 
 

13. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

14. भारतीय राष्ट्र ध्वजाचे रचनाकार ………… हे आहेत.

 
 
 
 

15. वंदे मातरम् या राष्ट्रीय गीताचे रचनाकार कोण आहे?

 
 
 
 


ही टेस्ट सोपी वाटते. पण प्रत्यक्ष मार्क मिळवणे थोडे कठीण जाते. तुम्ही आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतली हे नक्की कमेंट करा

38 thoughts on “भारताबद्दल महत्वाची माहिती”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!