New Test

भारताबद्दल महत्वाची माहिती

भारताबद्दल महत्वाची माहिती- या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. आपल्या देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार – ?

 
 
 
 

3. भारत देशाचे राष्ट्रगीत गाण्यासाठी लागणारा वेळ किती आहे?

 
 
 
 

4. भारताचे ब्रीदवाक्य काय आहे?

 
 
 
 

5. भारतीय राष्ट्र ध्वजाचे रचनाकार ………… हे आहेत.

 
 
 
 

6. भारताचे राष्ट्रीय पेय कोणते ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

7. राष्ट्रीय प्रतिज्ञेचे जनक कोण आहेत?

 
 
 
 

8. भारतीय राष्ट्रध्वजाचे लांबी रुंदीचे प्रमाण ……… इतके आहे.

 
 
 
 

9. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरुन घेतलेल्या भारताच्या राजमुद्रेत एकूण सिंह किती आहे?

 
 
 
 

11. …….. ही भारताची राष्ट्रीय नदी आहे.

 
 
 
 

12. भारताच्या राष्ट्रध्वजातील रंगांचा क्रम कसा आहे?

 
 
 
 

13. वंदे मातरम् या राष्ट्रीय गीताचे रचनाकार कोण आहे?

 
 
 
 

14. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

15. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) भारताचे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् हे आहे.
विधान 2) भारताचे राष्ट्रगीत जण-गण-मन हे आहे.

 
 
 
 


ही टेस्ट सोपी वाटते. पण प्रत्यक्ष मार्क मिळवणे थोडे कठीण जाते. तुम्ही आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतली हे नक्की कमेंट करा

38 thoughts on “भारताबद्दल महत्वाची माहिती”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!