New Test

महत्वाचे पदे आणि किमान वय

महत्वाचे पदे आणि किमान वय – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) मुख्यमंत्री पद भूषवण्यासाठी उमेदवाराचे किमान वय 25 असावे.
विधान 2) विधान परीषद सदस्य होण्यासाठी उमेदवाराचे वय किमान 30 असावे.

 
 
 
 

2. राष्ट्रपती पदासाठी किमान वय ……. वर्ष आहे.

 
 
 
 

3. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सदस्य होण्यासाठी किमान वय किती असावे?

 
 
 
 

4. विधानसभा सभापती : 25 वर्ष : राज्यसभा उपसभापती : ?

 
 
 
 

5. उपराष्ट्रपती पदासाठी किमान वय किती ?

 
 
 
 

6. वयाची किमान किती वर्ष पुर्ण केलेली व्यक्ती लोकसभा सभापती पदासाठी पात्र असते?

 
 
 
 

7. किमान वय किती?
लोकपाल –

 
 
 
 

8. मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी वयाची किमान किती वर्ष पूर्ण झालेली असावी?

 
 
 
 

9. लोकसभा सदस्य : 25 वर्ष : : राज्यसभा सदस्य : ?

 
 
 
 

10. किमान वय ……. असलेली व्यक्ती विधानसभा सदस्य होण्यास पात्र असते.

 
 
 
 


ही टेस्ट सोपी वाटते. पण प्रत्यक्ष मार्क मिळवणे थोडे कठीण जाते. तुम्ही आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतली हे नक्की कमेंट करा

17 thoughts on “महत्वाचे पदे आणि किमान वय”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!