New Test

महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरे आणि गुहा [ Ancient Temples and Caves In Maharashtra ]

खाली दिलेला संपूर्ण व्हिडिओ बघा आणि मग त्यावर आधारित खालील टेस्ट सोडवालातूर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध लेणी कोणती आहे किंवा पितळखोरा लेणी कोणत्या जिल्ह्यात येते हे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे! महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरे आणि गुहा यांचा अभ्यास आजच्या टेस्ट मध्ये होईल.

1. पांडवलेणी………….. जिल्हयात आहे.

 
 
 
 

2. कार्ला लेणी……….जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

3. खालील विधानातून योग्य ते विधान निवडा.

 
 
 
 

4. सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यात…………. लेणी आहे.

 
 
 
 

5. वेरूळ लेण्यांमधील प्राचीन …………..मंदिर प्रसिद्ध आहे.

 
 
 
 

6. वेरूळ लेणी कोणत्या जिल्हयात आहे?

 
 
 
 

7. रायगड जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणत्या लेण्या आहे?

 
 
 
 

8. भाजे लेणी हा एकुण किती लेण्यांचा समुह आहे?

 
 
 
 

9. भाजे लेणी…………जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

10. बेडसा (कामशेत) लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

11. अजिंठा लेणी औरंगाबाद जिल्ह्यात…………तालुक्यात आहे.

 
 
 
 

12. लातूर जिल्ह्यात………..ही लेणी आहे.

 
 
 
 

13. औरंगाबाद जिल्ह्यात कन्नड तालुक्यात……….ही लेणी सर्वात प्राचीन आहे.

 
 
 
 

14. घारापुरी (एलिफंटा लेणी) कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

15. कोल्हापूर जिल्ह्यात कोणती लेणी आहे ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15

3 thoughts on “महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरे आणि गुहा [ Ancient Temples and Caves In Maharashtra ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!