Free :

मानवी हृदय

मानवी हृदय या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. हृदयातील शुध्द रक्त शरीरातील सर्व भागांना पोहचवण्याचे कार्य कोणाद्वारे केले जाते ?

 
 
 
 

2. मानवी हृदयाचा आकार खालीलपैकी कसा असतो?

 
 
 
 

3. मानवी हृदय ……. कप्प्याचे आहे.

 
 
 
 

4. जमिनीवरील प्राण्यांमध्ये ………. या प्राण्याचे हृदय इतर प्राण्यापेक्षा मोठे असते.

 
 
 
 

5. हृदयाचे ठोके मोजण्यासाठी खालीलपैकी कशाचा वापर केला जातो ?

 
 
 
 

6. मानवी हृदय एका मिनिटाला किती लीटर रक्त पंप करते ?

 
 
 
 

7. प्रौढ व्यक्तीमध्ये प्रती मिनिटाला हृदयाचे …….. ठोके पडतात.

 
 
 
 

8. हृदयाच्या खालच्या दोन भागास ……. असे म्हणतात.

 
 
 
 

9. रक्तदाब मोजण्यासाठी खालीलपैकी कशाचा वापर केला जातो ?

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) हृदयाच्या आंकुचनाला डायस्टोल (diastole) म्हणतात.
विधान 2) हृदयाच्या प्रसरणाला सिस्टोल ( Systole) म्हणतात.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

26 thoughts on “मानवी हृदय”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!