New Test

मानवी हृदय

मानवी हृदय या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) हृदयाच्या आंकुचनाला डायस्टोल (diastole) म्हणतात.
विधान 2) हृदयाच्या प्रसरणाला सिस्टोल ( Systole) म्हणतात.

 
 
 
 

2. हृदयाच्या खालच्या दोन भागास ……. असे म्हणतात.

 
 
 
 

3. हृदयातील शुध्द रक्त शरीरातील सर्व भागांना पोहचवण्याचे कार्य कोणाद्वारे केले जाते ?

 
 
 
 

4. हृदयाचे ठोके मोजण्यासाठी खालीलपैकी कशाचा वापर केला जातो ?

 
 
 
 

5. मानवी हृदय ……. कप्प्याचे आहे.

 
 
 
 

6. मानवी हृदय एका मिनिटाला किती लीटर रक्त पंप करते ?

 
 
 
 

7. प्रौढ व्यक्तीमध्ये प्रती मिनिटाला हृदयाचे …….. ठोके पडतात.

 
 
 
 

8. जमिनीवरील प्राण्यांमध्ये ………. या प्राण्याचे हृदय इतर प्राण्यापेक्षा मोठे असते.

 
 
 
 

9. रक्तदाब मोजण्यासाठी खालीलपैकी कशाचा वापर केला जातो ?

 
 
 
 

10. मानवी हृदयाचा आकार खालीलपैकी कसा असतो?

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

25 thoughts on “मानवी हृदय”

  1. सर/मॅडम
    प्रौढ व्यक्तीमध्ये प्रति मिनिट हृदयाचे ठोके तुम्ही 72 उत्तर दिलं आहे . एक mpsc site वर 60 च ठोके प्रति मिनिट सांगितलं आहे. नक्की कोणतं उत्तर गृहीत धराव.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!