New Test

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक गड-किल्ले [ Famous Forts In Maharashtra ]

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक गड-किल्ले [  Famous Forts In Maharashtra ]: गड किल्ले आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा ऐतिहासिक वारसा सांगणारे पुरावे आहेत. त्यामुळे परीक्षेत सामान्य ज्ञान या विषयात एखादा प्रश्न हा किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे किंवा त्याचे वैशिष्ट काय आहे यासंदर्भात विचारला जातोच. म्हणून आजच्या टेस्ट मध्ये या महत्वाच्या प्रश्नांचा अभ्यास करूया.

1. कोल्हापूर जिल्ह्यात खाली दिलेल्या पैकी कोणता किल्ला आहे ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. अंकाई – टंकाई…………. जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

3. ……………… जिल्हात भुईकोट किल्ला आहे.

 
 
 
 

4. पन्हाळा हा किल्ला……….. जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

5. विजयगड जयगड पूर्णगड हे………… जिल्हयातील काही किल्ले आहेत.

 
 
 
 

6. ब्रम्हगिरी किल्ला…………. जिल्हयात आहे.

 
 
 
 

7. पुणे जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणता किल्ला नाही ते पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

8. पर्यायात काही किल्ले आणि तो किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे याच्या जोड्या दिल्या आहेत त्यातून चुकीची जोडी ओळखा

 
 
 
 

9. रायगड जिल्ह्यात………………हा सागरी किल्ला आहे.

 
 
 
 

10. वसईचा भुईकोट किल्ला…………..या जिल्हयात आहे.

 
 
 
 

11. हरिश्चंद्र गड …………… जिल्हयात आहे.

 
 
 
 

12. औरंगाबाद जिल्ह्यात दौलताबाद येथे …………….किल्ला आहे.

 
 
 
 

13. ठाणे जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणता किल्ला आहे ?

 
 
 
 

14. नळदुर्ग किल्ला……….जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

15. नर्नाळा किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 15

1 thought on “महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक गड-किल्ले [ Famous Forts In Maharashtra ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!