Free :

सिद्ध व साधित शब्द

सिद्ध व साधित शब्द – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. दिलेल्या पर्यायातून अभ्यस्त शब्द निवडा.

 
 
 
 

2. पुढील शब्दाला कोणता प्रत्यय लागला आहे ते पर्यायातून निवडा.
आनंदित

 
 
 
 

3. मेवामिठाई हा …….. शब्द आहे.

 
 
 
 

4. लगबग हा ………. शब्द आहे.

 
 
 
 

5. खाली दिलेल्या शब्दाला कोणता प्रत्यय लागला तर एक अर्थपूर्ण शब्द तयार होईल ?
विसर

 
 
 
 

6. प्रतिबिंब या शब्दात कोणत्या भाषेतील उपसर्ग लावला आहे ?

 
 
 
 

7. पर्यायातून सिद्ध शब्द ओळखा.

 
 
 
 

8. पुढीलपैकी कोणता साधित शब्द नाही?

 
 
 
 

9. प्रत्ययघटित शब्द निवडा.

 
 
 
 

10. दिलेल्या पर्यायात ………. हा उपसर्गघटित शब्द आहे.

 
 
 
 

11. खालीलपैकी कोणता अंशाभ्यस्त शब्द नाही ?

 
 
 
 

12. मराठी प्रत्यय लागून तयार झालेला शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

13. अयोग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

14. पूर्णाभ्यस्त शब्द निवडा.

 
 
 
 

15. उपसर्ग लावून तयार झालेला शब्द ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

15 thoughts on “सिद्ध व साधित शब्द”

  1. Chavan Mohan Pandu

    सराव करत असताना प्रश्न मराठी भाषा बदलून येते.. असं का होत आहे.. सर..🙏🙏

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!