Free :

सर्वनाम : Part 02

शब्दांच्या जाती : सर्वनाम – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

2. कपाटातील ते पुस्तक माझे आहे.
या वाक्यातील सर्वनामाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

3. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. वचन भेदानुसार बदलणारी सर्वनामे किती आहे ?

 
 
 
 

5. खाली दिलेली सर्वनामे कोणत्या प्रकारची आहेत ?
हा ही हे

 
 
 
 

6. यात्रा असली की घरी कोण थांबते ?
या वाक्यातील सर्वनाम ओळखा.

 
 
 
 

7. पर्यायातून द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम निवडा.

 
 
 
 

8. ज्याचे करावे भले तो म्हणतो माझेच खरे. –
या वाक्यात आलेली सर्वनामे कोणत्या प्रकारची आहेत ?

 
 
 
 

9. खालील वाक्यातील सर्वनाम ओळखा.
तू पुस्तके घेवून घरी जा.

 
 
 
 

10. पर्यायातून दर्शक सर्वनाम कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

11. मराठीत लिंगानुसार बदलणारी सर्वनामे ……. आहेत.

 
 
 
 

12. ……….. सर्वनामाचा वापर एखाद्याला उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात करतात.

 
 
 
 

13. प्रश्नार्थक सर्वनाम असलेले वाक्य कोणते ?

 
 
 
 

14. प्रश्नार्थक सर्वनाम असलेले वाक्य कोणते ?

 
 
 
 

15. आत्मवाचक सर्वनाम असलेले वाक्य ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

52 thoughts on “सर्वनाम : Part 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!