New Test

मराठी Test No.07

1. सर्वनामाचा प्रकार सांगा.
स्वतः

 
 
 
 

2. बिनभाड्याचे घर : तुरुंग : : खुशाल चेंडू : ?

 
 
 
 

3. खालील वाक्यात असणाऱ्या क्रियाविशेषण अव्ययाचा प्रकार ओळखा.
मी दररोज सरावासाठी मैदानावर जातो.

 
 
 
 

4. म्हण पूर्ण करा.
घेता ………. देता शिमगा.

 
 
 
 

5. पर्यायातून सजातीय स्वरांची जोडी निवडा.

 
 
 
 

6. खालील चिन्हांपैकी विकल्प चिन्ह कोणते ते ओळखा ?

 
 
 
 

7. भाषा – या नामाचे अनेकवचनी रूप काय आहे ?

 
 
 
 

8. भक्तप्रिय – या सामासिक शब्दाचा योग्य समास विग्रह कोणता ?

 
 
 
 

9. शुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

10. खाली दिलेले प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचे आहे ?
नी शी ई ही

 
 
 
 

11. अयोग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

12. एखादी कल्पना आहे त्यापेक्षा जास्त फुगवून सांगितली जाते तेथे …………. अलंकार असतो.

 
 
 
 

13. ती नक्कीच परीक्षेत पास होईल. – नकारार्थी वाक्य करा.

 
 
 
 

14. रिकामटेकडा हा ……… शब्द आहे.

 
 
 
 

15. बालकवी या टोपण नावाने कोणाला ओळखले जाते ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

59 thoughts on “मराठी Test No.07”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!