Free :

मराठी Test No.07

1. ती नक्कीच परीक्षेत पास होईल. – नकारार्थी वाक्य करा.

 
 
 
 

2. बालकवी या टोपण नावाने कोणाला ओळखले जाते ?

 
 
 
 

3. खालील चिन्हांपैकी विकल्प चिन्ह कोणते ते ओळखा ?

 
 
 
 

4. पर्यायातून सजातीय स्वरांची जोडी निवडा.

 
 
 
 

5. सर्वनामाचा प्रकार सांगा.
स्वतः

 
 
 
 

6. म्हण पूर्ण करा.
घेता ………. देता शिमगा.

 
 
 
 

7. भक्तप्रिय – या सामासिक शब्दाचा योग्य समास विग्रह कोणता ?

 
 
 
 

8. रिकामटेकडा हा ……… शब्द आहे.

 
 
 
 

9. शुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

10. अयोग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. खाली दिलेले प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचे आहे ?
नी शी ई ही

 
 
 
 

12. भाषा – या नामाचे अनेकवचनी रूप काय आहे ?

 
 
 
 

13. खालील वाक्यात असणाऱ्या क्रियाविशेषण अव्ययाचा प्रकार ओळखा.
मी दररोज सरावासाठी मैदानावर जातो.

 
 
 
 

14. बिनभाड्याचे घर : तुरुंग : : खुशाल चेंडू : ?

 
 
 
 

15. एखादी कल्पना आहे त्यापेक्षा जास्त फुगवून सांगितली जाते तेथे …………. अलंकार असतो.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

59 thoughts on “मराठी Test No.07”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!