New Test

ध्वनीदर्शक शब्द 02

ध्वनीदर्शक शब्द 02 – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. योग्य ध्वनिदर्शक शब्द निवडा.
तारकांचा

 
 
 
 

2. तलवारीच्या आवाजाला असणारा ध्वनिदर्शक शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

3. योग्य ध्वनिदर्शक पर्याय निवडा.
घोड्याचे ……….. असते.

 
 
 
 

4. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. विजांचा : ? : : वाघाची : डरकाळी

 
 
 
 

6. योग्य ध्वनिदर्शक पर्याय निवडा.
मधमाशांचा

 
 
 
 

7. पक्ष्यांच्या भांडणासाठी असलेला ध्वनीदर्शक शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

8. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. भळभळ असते ……..

 
 
 
 

10. योग्य ध्वनिदर्शक शब्दाचा पर्याय निवडून खाली दिलेले वाक्य पूर्ण करा.
बाहेर …….. पाऊस चालू झाला.

 
 
 
 

11. योग्य ध्वनिदर्शक पर्याय निवडा.
डासांची

 
 
 
 

12. हंसांचा ……….. असतो.

 
 
 
 

13. कोल्ह्याची : कोल्हेकुई : : कबुतराचे : ?

 
 
 
 

14. नाण्यांचा ………….. असतो.

 
 
 
 

15. पर्यायातून योग्य ध्वनिदर्शक शब्द निवडा आणि खाली दिलेले वाक्य पूर्ण करा.
माकडाचा ……….. ऐकून घरातील लहान मुले बाहेर आली.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

37 thoughts on “ध्वनीदर्शक शब्द 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!