New Test

ध्वनीदर्शक शब्द 02

ध्वनीदर्शक शब्द 02 – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. तलवारीच्या आवाजाला असणारा ध्वनिदर्शक शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. योग्य ध्वनिदर्शक शब्दाचा पर्याय निवडून खाली दिलेले वाक्य पूर्ण करा.
बाहेर …….. पाऊस चालू झाला.

 
 
 
 

3. नाण्यांचा ………….. असतो.

 
 
 
 

4. भळभळ असते ……..

 
 
 
 

5. हंसांचा ……….. असतो.

 
 
 
 

6. कोल्ह्याची : कोल्हेकुई : : कबुतराचे : ?

 
 
 
 

7. योग्य ध्वनिदर्शक पर्याय निवडा.
घोड्याचे ……….. असते.

 
 
 
 

8. योग्य ध्वनिदर्शक पर्याय निवडा.
मधमाशांचा

 
 
 
 

9. योग्य ध्वनिदर्शक पर्याय निवडा.
डासांची

 
 
 
 

10. पक्ष्यांच्या भांडणासाठी असलेला ध्वनीदर्शक शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

11. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

12. विजांचा : ? : : वाघाची : डरकाळी

 
 
 
 

13. पर्यायातून योग्य ध्वनिदर्शक शब्द निवडा आणि खाली दिलेले वाक्य पूर्ण करा.
माकडाचा ……….. ऐकून घरातील लहान मुले बाहेर आली.

 
 
 
 

14. योग्य ध्वनिदर्शक शब्द निवडा.
तारकांचा

 
 
 
 

15. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

38 thoughts on “ध्वनीदर्शक शब्द 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!