अभ्यासाचे वेळापत्रक नियोजन कसे करू

How To Prepare Study Plan ? [ अभ्यासाचे वेळापत्रक कसे तयार करायचे ? ]

परीक्षेची तारीख जाहीर झाल्यानंतर बऱ्याच मित्रांचा एक प्रश्न असतो की अभ्यास कसा करायचा? अभ्यासाचे वेळापत्रक कसे तयार करायचे ? [ How To Prepare Study Plan ] तारीख जाहीर झाल्यानंतर हातात खूप कमी दिवस शिल्लक असतात. अभ्यासात काय करू आणि काय नको करू हा मोठा प्रश्न असतो. एखाद्या विषयाला खूप वेळ दिला जातो तर एखादा विषय …

How To Prepare Study Plan ? [ अभ्यासाचे वेळापत्रक कसे तयार करायचे ? ] Read More »