Free :

शब्द : सहसंबंध ओळखा [ Words : Analogy and Correlation ]

1. समान संबंध ओळखा व प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल ते ओळखा.
शहामृग : पक्षी : : फुलपाखरू : ?

 
 
 
 

2. खालील प्रश्नातील समान संबंध ओळखून प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल ते पर्यायातून निवडा.
फुल : पाकळ्या : : वाक्य : ?

 
 
 
 

3. समान संबंध ओळखा.
चिमणी : ? : : तलवार : खणखण

 
 
 
 

4. समान संबंध ओळखा आणि प्रश्न चिन्हाच्या जागी येणारा शब्द पर्यायातून निवडा.
लाकूडतोड्या : कुऱ्हाड : : कुंभार : ?

 
 
 
 

5. समान संबंध ओळखा.
चांगले : वाईट : : धर्म : ?

 
 
 
 

6. शब्दातील समान संबंध ओळखून प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल ते पर्यायातून निवडा.
डॉक्टर : पेशंट : : वकील : ?

 
 
 
 

7. खालील प्रश्नांत असलेला समान संबंध ओळखा आणि प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा.
पोपट : मैना : : ? : मेंढी

 
 
 
 

8. समान संबंध ओळखा आणि प्रश्न चिन्हाच्या जागी काय येईल ते निवडा.
शिक्षक : शाळा : : डॉक्टर : : ?

 
 
 
 

9. समान संबंध ओळखा.
औषधे : दवाखाना : : ? : कोठार

 
 
 
 

10. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा.
लाल : रंग : : मोगरा : ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

बुद्धिमत्ता चाचणी विषयाच्या आणखी टेस्ट सोडवा

प्रकरणानुसार सोडवा

अंकमालिका , संख्यामालिका , सहसंबंध, दिशा ज्ञान , नातेसंबंध यासारख्या प्रकरणांची टेस्ट सोडवा

एकत्रित टेस्ट सोडवा

बुद्धिमत्ता चाचणी विषयाच्या सर्व प्रकरणाची एकत्रित टेस्ट सोडवा [ संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित ]

2 thoughts on “शब्द : सहसंबंध ओळखा [ Words : Analogy and Correlation ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!