Free :

विविध शास्त्रांचे नावे

विविध शास्त्रांचे नावे – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. मेंदूचा अभ्यास : न्युरोलॉजी : : रक्ताचा अभ्यास : ?

 
 
 
 

2. पृथ्वीचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे ……….. होय.

 
 
 
 

3. योग्य पर्याय निवडा.
1) संख्येचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला स्टॅटिस्टीक्स म्हणतात.
2) खगोलांचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला ॲस्ट्राॅनाॅमी म्हणतात.

 
 
 
 

4. फुलांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे ………..

 
 
 
 

5. योग्य जोड्या जुळवा.
गट अ – 1) पीक शास्त्र 2) उद्यानाचा अभ्यास 3) खगोलांचा अभ्यास
गट ब – क) ॲस्ट्राॅनाॅमी ख) ॲग्रोनॉमी ग) हॉर्टीकल्चर

 
 
 
 

6. हवाई उड्डाण शास्त्र म्हणजे –

 
 
 
 

7. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. विषाणूंचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला काय म्हटले जाते?

 
 
 
 

9. मानवी मनाचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला काय म्हणतात?

 
 
 
 

10. योग्य पर्याय निवडा.
सापांचा अभ्यास –

 
 
 
 

11. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

12. स्नायूंचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राला ……… म्हणतात.

 
 
 
 

13. वृक्काचा अभ्यास : नेफ्राॅलाॅजी : : वनस्पतीचा अभ्यास : ?

 
 
 
 

14. प्राणी जीवनाचा अभ्यास म्हणजे …….. होय.

 
 
 
 

15. किटकांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे ………… होय.

 
 
 
 


ही टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली ? आणखी कोणत्या विषयावर तुम्हाला टेस्ट हवी आहे हे कमेंट मध्ये नक्की कळवा

Gk च्या आणखी टेस्ट
इतर सर्व विषयांच्या टेस्ट

7 thoughts on “विविध शास्त्रांचे नावे”

  1. नीलम पोतदार

    खूपच छान टेस्ट आहेत मॅडम ,
    आम्हाला आणखी अशाच टेस्ट द्या

  2. नक्कीच हरी , विज्ञान विषयाच्या आणखी टेस्ट तुम्हाला सोडवायला लवकरच मिळतील

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!