Free :

विशेषण आणि विशेषणाचे प्रकार

विशेषण आणि विशेषणाचे प्रकार या घटकावर आधारित महत्वाचे प्रश्न एकत्रित करून तयार केलेली ही मराठी व्याकरण टेस्ट सोडवा आणि येणाऱ्या परीक्षेत मराठी विषयात पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवा.

1. पुढील शब्दापैकी विशेषण नसलेला शब्द कोणता?

 
 
 
 

2. आम्ही तिन्ही बहिणी सोबत असायचो – या वाक्यात कोणते विशेषण आले आहे?

 
 
 
 

3. खालील शब्दातील सार्वनामिक विशेषण कोणते?

 
 
 
 

4. बोलकी बाहुली मला आवडते. – वाक्यातील विशेषण ओळखा.

 
 
 
 

5. तुला पाहून माझा आनंद द्विगुणित झाला – या वाक्यातील द्विगुणित या शब्दाची जात ओळखा.

 
 
 
 

6. खालीलपैकी अपूर्णांक वाचक संख्याविशेषणाचे उदाहरण कोणते?

 
 
 
 

7. नामाबद्दल अधिक माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे ……… होय.

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणता पर्याय गुण विशेषण असणारा आहे?

 
 
 
 

9. रिकाम्या जागी योग्य शब्द निवडा.
या वर्षी ……….. पाऊस झाला.

 
 
 
 

10. मुली तीनतीनच्या गटाने उभ्या आहेत. – या वाक्यात असलेल्या विशेषणाचा प्रकार कोणता?

 
 
 
 

11. नाटकाला पुष्कळ गर्दी होती – या वाक्यातील संख्या विशेषणाचा प्रकार कोणता?

 
 
 
 

12. प्रथम हे कोणते विशेषण आहे?

 
 
 
 

13. पीक या शब्दापासून तयार झालेले विशेषण ओळखा.

 
 
 
 

14. खालील वाक्यात योग्य ते विशेषण वापरा आणि वाक्य पूर्ण करा.
त्याच्या पायात ………… चप्पल आहे.

 
 
 
 

15. पुढील शब्दांतील विशेषण कोणते?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Studywadi मराठीच्या आणखी टेस्ट सोडवा

नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद या सारख्या प्रकरणानुसार टेस्ट सोडवा

मराठीच्या सर्व प्रकरणावर आधारित Mix टेस्ट सोडवा

Studywadi आणखी टेस्टचा खजाना

14 thoughts on “विशेषण आणि विशेषणाचे प्रकार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!