Free :

विरामचिन्हे

विरामचिन्हे – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. खालील वाक्यात रिकाम्या जागी कोणते विराम चिन्ह वापरावे ?
तिने सराव केला …. परंतु ती स्पर्धा जिंकू शकली नाही.

 
 
 
 

2. पर्याय दाखवण्यासाठी ……. वापरले जाते.

 
 
 
 

3. बोलणाऱ्याच्या तोंडचे शब्द दाखविण्याकरता कोणते विराम चिन्ह वापरावे ?

 
 
 
 

4. वाक्याच्या शेवटी तपशील द्यावयाचा ………. हे चिन्ह वापरावे.

 
 
 
 

5. योग्य विरामचिन्हे दिलेले वाक्य निवडा.

 
 
 
 

6. बोलता बोलता विचारमालिका तुटल्यास कोणते विराम चिन्ह वापरावे ?

 
 
 
 

7. पुढील वाक्याच्या शेवटी योग्य विराम चिन्ह वापरा.
पावसाळ्यात त्या गोठ्यात गुरेढोरे उभी राहतात

 
 
 
 

8. कंसातील विरामचिन्ह ओळखा. ( : )

 
 
 
 

9. पुढील उदाहरणात योग्य विरामचिन्ह द्या.
तुम्ही आमच्या सोबत गावी येणार की नाही

 
 
 
 

10. शब्दांचा संक्षेप दाखविण्यासाठी आद्याक्षरापुढे ………. वापरतात.

 
 
 
 

Question 1 of 10


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

15 thoughts on “विरामचिन्हे”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!