Free :

विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी

1. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात किती जिल्हे असतात?

 
 
 
 

2. जिल्हाधिकारी हा जिल्हा नियोजन मंडळाचा ……… असतो.

 
 
 
 

3. 1829 ला ………….. या ब्रिटिश गव्हर्नरने विभागीय आयुक्त हे पद निर्माण केले.

 
 
 
 

4. विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती कोणाद्वारे केली जाते?

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणाची नेमणूक जिल्हाधिकारी करतात?

 
 
 
 

6. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) जिल्हाधिकारी जिल्ह्याचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणून कार्य करतो.
विधान 2) जिल्हाधिकारी हा जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून कार्य करतो.
विधान 3) जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती राज्य शासन करते.

 
 
 
 

7. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) विभागीय आयुक्त आपला राजीनामा राज्य शासनाकडे देतात.
विधान 2) विभागीय आयुक्त आपला राजीनामा केंद्र शासनाकडे देतात.
विधान 3) विभागीय आयुक्त हा विभागीय दंडाधिकारी म्हणून कार्य करतात.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) विभागीय आयुक्त हा आय.ए.एस दर्जाचा अधिकारी असतो.
विधान 2) विभागीय आयुक्त हा विभागीय महसूल अधिकारी असतो.

 
 
 
 

9. जिल्हाधिकारी …………. म्हणून कार्य करतात.

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोण त्यांचा राजीनामा विभागीय आयुक्तांकडे देतात?

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

52 thoughts on “विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!