New Test

वेगळी संख्या ओळखा भाग 2

1. खालीलपैकी गटात न बसणारे पद ओळखा
108 117 127 135

 
 
 
 

2. गटात न बसणारे पद ओळखा
6/18 12/36 3/12 7/21

 
 
 
 

3. वेगळा पर्याय निवडा

 
 
 
 

4. खालीलपैकी विजोड पद निवडा
80 43 61 11 89

 
 
 
 

5. विजोड पद ओळखा.
89 91 97 83 73

 
 
 
 

6. विजोड पद ओळखा
816 920 714 510

 
 
 
 

7. वेगळा पर्याय ओळखा

 
 
 
 

8. गटात न बसणारे पद ओळखा
155 326 517 428

 
 
 
 

9. वेगळा पर्याय निवडा

 
 
 
 

10. खालीलपैकी वेगळे पद कोणते ?
122 169 225 289

 
 
 
 

11. खालीलपैकी वेगळे पद कोणते ?
72 74 80 85 48

 
 
 
 

12. खालीलपैकी वेगळे पद कोणते ?
8:72    9:90    10:110     11:133

 
 
 
 

13. गटात न बसणारे पद ओळखा
83 47 38 67

 
 
 
 

14. खालीलपैकी गटात न बसणारे पद कोणते ?
289 444 224 118

 
 
 
 

15. वेगळे पद ओळखा
125 343 514 216

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले हे कॉमेंट करून नक्की सांगा

17 thoughts on “वेगळी संख्या ओळखा भाग 2”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!