Free :

वेगळी संख्या ओळखा भाग 2

1. खालीलपैकी वेगळे पद कोणते ?
8:72    9:90    10:110     11:133

 
 
 
 

2. वेगळा पर्याय ओळखा

 
 
 
 

3. गटात न बसणारे पद ओळखा
6/18 12/36 3/12 7/21

 
 
 
 

4. खालीलपैकी विजोड पद निवडा
80 43 61 11 89

 
 
 
 

5. वेगळे पद ओळखा
125 343 514 216

 
 
 
 

6. वेगळा पर्याय निवडा

 
 
 
 

7. वेगळा पर्याय निवडा

 
 
 
 

8. खालीलपैकी गटात न बसणारे पद ओळखा
108 117 127 135

 
 
 
 

9. विजोड पद ओळखा.
89 91 97 83 73

 
 
 
 

10. विजोड पद ओळखा
816 920 714 510

 
 
 
 

11. खालीलपैकी वेगळे पद कोणते ?
122 169 225 289

 
 
 
 

12. गटात न बसणारे पद ओळखा
83 47 38 67

 
 
 
 

13. गटात न बसणारे पद ओळखा
155 326 517 428

 
 
 
 

14. खालीलपैकी वेगळे पद कोणते ?
72 74 80 85 48

 
 
 
 

15. खालीलपैकी गटात न बसणारे पद कोणते ?
289 444 224 118

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले हे कॉमेंट करून नक्की सांगा

17 thoughts on “वेगळी संख्या ओळखा भाग 2”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!