Free :

उभयान्वयी अव्यय आणि प्रकार

शब्दयोगी अव्यय आणि प्रकार या घटकावर आधारित महत्वाचे प्रश्न एकत्रित करून तयार केलेली ही मराठी व्याकरण टेस्ट सोडवा आणि येणाऱ्या परीक्षेत मराठी विषयात पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवा.

1. आत्याला मुलगा झाला की मुलगी हे मला माहीत नाही पण आनंद मात्र सर्वांना झाला.
क्रमाने आलेले उभयान्वयी अव्यय ओळखा

 
 
 
 

2. खालील पर्यायातून समुच्चयबोधक उभयान्वयी अव्यय निवडा

 
 
 
 

3. गणितात पदावली म्हणजे अनेक गणिती क्रिया एकत्रित असणारे उदाहरण होय – या वाक्यातील म्हणजे हा शब्द …. आहे

 
 
 
 

4. खालील पैकी कोणते उभयान्वयी अव्यय नाही?

 
 
 
 

5. उभयान्वयी अव्ययाचे प्रमुख प्रकार किती आहे?

 
 
 
 

6. उभयान्वयी अव्यय कशाला जोडण्याचे काम करतात?
1. दोन किंवा अधिक वाक्ये 2. दोन किंवा अधिक शब्द

 
 
 
 

7. समीर बागेत दिसला म्हणून मी त्याच्याबद्दल विचारले नाही – या वाक्यातील म्हणून हा शब्द …. आहे

 
 
 
 

8. खालील पर्यायातून चुकीची जोडी ओळखा

 
 
 
 

9. आणि अन् व हे कोणत्या प्रकारचे उभयान्वयी अव्यय आहेत?

 
 
 
 

10. ज्या वाक्यात अट दाखवलेली असते असे वाक्य …. गौणत्वसूचक उभयान्वयी अव्ययाने जोडलेले असते

 
 
 
 

11. योग्य जोड्या जुळवा
अ गट – 1. परंतु 2. किंवा 3. अथवा 4. शिवाय
ब गट – 1. न्यूनत्वबोधक 2. विकल्पबोधक 3. समुच्चयबोधक

 
 
 
 

12. तु ‘सकाळ ‘ वाचतोय की ‘ लोकमत ‘ ?
या वाक्यात कोणते उभयान्वयी अव्यय वापरलेले आहे?

 
 
 
 

13. खालीलपैकी कोणता पर्याय न्यूनत्वबोधक उभयान्वयी अव्ययाचा नाही?

 
 
 
 

14. कोणत्या वाक्यात विकल्पबोधक उभयान्वयी अव्यय वापरलेले आहे

 
 
 
 

15. अनिल खरे बोलला म्हणून त्याची शिक्षा कमी करण्यात आली – या वाक्यात कोणते उभयान्वयी अव्यय वापरलेले आहे?

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये तुम्ही किती मार्क्स मला कमेंट करून नक्की कळवा

आणखी मराठी टेस्ट
इतर विषयांच्या टेस्ट

12 thoughts on “उभयान्वयी अव्यय आणि प्रकार”

  1. 15 पैकी 0 नाही……15 पैकी 15 घेतले ना भाऊ😎👊

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!