Free :

police bharti

वेगळे पद ओळखा

वेगळे पद ओळखा [ Odd Man Out In Marathi ]

वेगळे पद ओळखा [ Odd Man Out In Marathi ] – या टेस्ट मध्ये काही संख्या दिलेल्या आहेत या सर्व संख्यापैकी एक सोडता सर्व संख्या एक समान नियम पाळतात. तो नियम न पाळणारी संख्या पर्यायातून शोधायची आहे

Don`t copy text!