Free :

1. गंगटोक ही कोणत्या राज्याची राजधानी आहे?

 
 
 
 

2. सिल्वासा ही कोणत्या केंद्र शासित प्रदेशाची राजधानी आहे?

 
 
 
 

3. झारखंड या राज्याची राजधानी कोणती आहे?

 
 
 
 

4. आसाम या राज्याची राजधानी कोणती आहे ?

 
 
 
 

5. खालील पर्यायातून विजोड पद ओळखा.

 
 
 
 

6. सिमला ही कोणत्या राज्याची राजधानी आहे?

 
 
 
 

7. उत्तराखंड या राज्याची राजधानी कोणती?

 
 
 
 

8. अरुणाचल प्रदेश या राज्याची राजधानी कोणती आहे?

 
 
 
 

9. खालील पर्यायातून विजोड पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. राज्य आणि राजधानीची अयोग्य जोडी खालील पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

11. गुजरात या राज्याची राजधानी कोणती आहे?

 
 
 
 

12. ओडिशा या राज्याची राजधानी कोणती आहे?

 
 
 
 

13. खालील पर्यायातून विजोड पर्याय निवडा.

 
 
 
 

14. लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशाची राजधानी कोणती आहे?

 
 
 
 

15. चंदीगड ही कोणत्या राज्याची राजधानी आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 15


फ्री स्टडी मटेरीअलसाठी जॉईन करा

Don`t copy text!