New Test

प्रमुख शोध आणि संशोधक

प्रमुख शोध आणि संशोधक – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा

1. अलेक्झांडर फ्लेमिंग ने खालील पैकी कोणता आविष्कार केला?

 
 
 
 

2. चूकीचे विधान निवडा.

 
 
 
 

3. देवीची लस : एडवर्ड जेन्नर : : रेबीज लस : ?

 
 
 
 

4. ……….. या संशोधकाने ग्रामोफोनचा शोध लावला.

 
 
 
 

5. …….. ने ……….. चा शोध लावला.

 
 
 
 

6. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल –

 
 
 
 

8. विमानाचा शोध कोणी लावला हे पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. वाफेचे इंजिन कोणी शोधले?

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.
1) गॅलिलिओ ने दुर्बिन चा शोध लावला.
2) अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाईटचा शोध लावला.

 
 
 
 


ही टेस्ट सोपी वाटते. पण प्रत्यक्ष मार्क मिळवणे थोडे कठीण जाते. तुम्ही आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतली हे नक्की कमेंट करा

27 thoughts on “प्रमुख शोध आणि संशोधक”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!