New Test

शब्दयोगी अव्यय आणि प्रकार

शब्दयोगी अव्यय आणि प्रकार या घटकावर आधारित महत्वाचे प्रश्न एकत्रित करून तयार केलेली ही मराठी व्याकरण टेस्ट सोडवा आणि येणाऱ्या परीक्षेत मराठी विषयात पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळवा.

1. वाक्यातील नाम किंवा सर्वनाम यांचा वाक्यातील इतर शब्दांशी संबंध …. द्वारे जोडला जातो

 
 
 
 

2. सहानुभूती मिळवण्यासाठी भीमा टाकीवर चढला – शब्दयोगी अव्यय ओळखा

 
 
 
 

3. खालील पैकी कोणता पर्याय शब्दयोगी अव्ययांचा नाही?

 
 
 
 

4. जे शब्दयोगी अव्यय नामाला जोडून येतात मात्र त्यामुळे नामाचे सामान्य रूप होत नाही अशा शब्दयोगी अव्ययांना …. म्हणतात

 
 
 
 

5. सम्राटापुढे सर्व नतमस्तक झाले – या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय कोणते आहे?

 
 
 
 

6. शुद्ध शब्दयोगी अव्ययांचा पर्याय निवडा

 
 
 
 

7. शब्दयोगी अव्यय आणि उदाहरण यांची चुकीची जोडी ओळखा

 
 
 
 

8. सन्मानासाठी आप्पांनी गावची जमीन देऊ केली – या वाक्यातील शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा

 
 
 
 

9. शिवाय – हे कोणते शब्दयोगी अव्यय आहे?

 
 
 
 

10. जोड्या जुळवा
गट अ
1. भागवाचक 2. परिमाणवाचक 3. योग्यतावाचक
गट ब
1. प्रमाणे 2. भर 3. पैकी 4. जागी

 
 
 
 

11. कालदर्शक शब्दयोगी अव्ययाचे उदाहरण खालील पर्यायातून ओळखा

 
 
 
 

12. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात शब्दयोगी अव्यय वापरले आहे?
1. घरापुढे क्रीडांगण आहे
2. दवाखाना पलीकडे आहे
3. वर्गाबाहेर शांतता होती

 
 
 
 

13. पैशाऐवजी वस्तू मदत म्हणून द्या –
या वाक्यातील ऐवजी हा शब्द …. आहे

 
 
 
 

14. खालीलपैकी विरोधवाचक शब्दयोगी अव्यय कोणते आहे?

 
 
 
 

15. योग्य विधान निवडा
1. शब्दयोगी अव्यय विभक्ती प्रत्ययांचे देखील कार्य करू शकतात
2. शब्दयोगी अव्ययांना काहीही अर्थ नसतो

 
 
 
 


7 thoughts on “शब्दयोगी अव्यय आणि प्रकार”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!