Free :

शब्दयोगी अव्यय : Part 02

शब्दांच्या जाती : शब्दयोगी अव्यय – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. टेबलावर भरपूर पुस्तके ठेवलेली होती. –
या वाक्यामध्ये शब्दयोगी अव्यय कोणते आहे ?

 
 
 
 

2. खाली दिलेल्या वाक्यातील शब्दयोगी अव्ययांची संख्या सांगा.

मांजर झाडावर चढले आणि तिचा पाठलाग करणारा कुत्रा झाडाखाली उभा आहे. घरासमोर खेळत असलेल्या मुलांनी आम्हाला हे सांगितले.

 
 
 
 

3. झाडाखाली सावली असते. – या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय कोणते ?

 
 
 
 

4. हे पाणी पिण्यायोग्य आहे . – या वाक्यात आलेल्या शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

5. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

6. आत बाहेर अलीकडे पलीकडे समोर हे कोणत्या जातीचे शब्द आहेत ?

 
 
 
 

7. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार सांगा.
करवी

 
 
 
 

9. खालीलपैकी संबंधवाचक शब्दयोगी अव्यय कोणते ?

 
 
 
 

10. पर्यायातून हेतूवाचक शब्दयोगी अव्यय निवडा.

 
 
 
 

11. खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या वाक्यात स्थलवाचक
शब्दयोगी अव्यय वापरले आहे ?

 
 
 
 

12. मला मराठीच्या टेस्ट मध्ये पंधरापैकी चौदा गुण मिळाले.
या वाक्यात कोणते शब्दयोगी अव्यय वापरले आहे ?

 
 
 
 

13. खालील शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.
निमित्त

 
 
 
 

14. योग्य शब्दयोगी अव्यय वापरून खालील वाक्य पूर्ण करा.
ती मुलाबाळां …… माहेरी निघून गेली.

 
 
 
 

15. पूर्वी ‘ हे ………… शब्दयोगी अव्यय आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

28 thoughts on “शब्दयोगी अव्यय : Part 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!