New Test

शब्दयोगी अव्यय : Part 02

शब्दांच्या जाती : शब्दयोगी अव्यय – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. पर्यायातून हेतूवाचक शब्दयोगी अव्यय निवडा.

 
 
 
 

3. झाडाखाली सावली असते. – या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय कोणते ?

 
 
 
 

4. आत बाहेर अलीकडे पलीकडे समोर हे कोणत्या जातीचे शब्द आहेत ?

 
 
 
 

5. मला मराठीच्या टेस्ट मध्ये पंधरापैकी चौदा गुण मिळाले.
या वाक्यात कोणते शब्दयोगी अव्यय वापरले आहे ?

 
 
 
 

6. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या वाक्यात स्थलवाचक
शब्दयोगी अव्यय वापरले आहे ?

 
 
 
 

8. खालीलपैकी संबंधवाचक शब्दयोगी अव्यय कोणते ?

 
 
 
 

9. पूर्वी ‘ हे ………… शब्दयोगी अव्यय आहे.

 
 
 
 

10. शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार सांगा.
करवी

 
 
 
 

11. खालील शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.
निमित्त

 
 
 
 

12. हे पाणी पिण्यायोग्य आहे . – या वाक्यात आलेल्या शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

13. टेबलावर भरपूर पुस्तके ठेवलेली होती. –
या वाक्यामध्ये शब्दयोगी अव्यय कोणते आहे ?

 
 
 
 

14. योग्य शब्दयोगी अव्यय वापरून खालील वाक्य पूर्ण करा.
ती मुलाबाळां …… माहेरी निघून गेली.

 
 
 
 

15. खाली दिलेल्या वाक्यातील शब्दयोगी अव्ययांची संख्या सांगा.

मांजर झाडावर चढले आणि तिचा पाठलाग करणारा कुत्रा झाडाखाली उभा आहे. घरासमोर खेळत असलेल्या मुलांनी आम्हाला हे सांगितले.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

26 thoughts on “शब्दयोगी अव्यय : Part 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!