Free :

सर्वनाम : Part 02

शब्दांच्या जाती : सर्वनाम – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. ……….. सर्वनामाचा वापर एखाद्याला उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात करतात.

 
 
 
 

2. ज्याचे करावे भले तो म्हणतो माझेच खरे. –
या वाक्यात आलेली सर्वनामे कोणत्या प्रकारची आहेत ?

 
 
 
 

3. मराठीत लिंगानुसार बदलणारी सर्वनामे ……. आहेत.

 
 
 
 

4. पर्यायातून दर्शक सर्वनाम कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

5. खालील वाक्यातील सर्वनाम ओळखा.
तू पुस्तके घेवून घरी जा.

 
 
 
 

6. प्रश्नार्थक सर्वनाम असलेले वाक्य कोणते ?

 
 
 
 

7. वचन भेदानुसार बदलणारी सर्वनामे किती आहे ?

 
 
 
 

8. प्रश्नार्थक सर्वनाम असलेले वाक्य कोणते ?

 
 
 
 

9. यात्रा असली की घरी कोण थांबते ?
या वाक्यातील सर्वनाम ओळखा.

 
 
 
 

10. आत्मवाचक सर्वनाम असलेले वाक्य ओळखा.

 
 
 
 

11. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

12. खाली दिलेली सर्वनामे कोणत्या प्रकारची आहेत ?
हा ही हे

 
 
 
 

13. पर्यायातून द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम निवडा.

 
 
 
 

14. कपाटातील ते पुस्तक माझे आहे.
या वाक्यातील सर्वनामाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

15. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

53 thoughts on “सर्वनाम : Part 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!