New Test

शब्दांच्या जाती

शब्दांच्या जाती – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. ……….. पायरीवरून पडल्याने त्याला मुक्कामार लागला. – वाक्यात रिकाम्या जागी ही शब्दजाती वापरली तर वाक्य अर्थपूर्ण होईल.

 
 
 
 

2. शब्द म्हणजे काय ?

 
 
 
 

3. खालील वाक्यात शब्दांच्या जातीपैकी कोणत्या जातीतील शब्द वापरला म्हणजे खाली दिलेले वाक्य एकच आणि अर्थपूर्ण होईल?
ती व्यस्त होती ………. लग्नाला आली नाही.

 
 
 
 

4. खालीलपैकी कोणती शब्दांची ‘विकारी’ जात नाही ?

 
 
 
 

5. किंवा आणि पण ही …………… अव्यव आहेत.

 
 
 
 

6. अतुल झाडावर चढला – दिलेल्या वाक्याची फोड करा.

 
 
 
 

7. खाली दिलेल्या पर्यायातून शब्दयोगी अव्ययाचा गट निवडा.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

9. खाली दिलेल्या वाक्यातील विशेषण कोणते ?
मनोजचे सुंदर हस्ताक्षर पाहून सरांना आनंद झाला.

 
 
 
 

10. खाली दिलेल्या शब्दाची जात ओळखा.
अरेरे

 
 
 
 

11. ………… वगळता पर्यायातील इतर सर्व शब्दांच्या अविकारी जाती आहेत.

 
 
 
 

12. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

13. कुठे आहे ते पुस्तक ? हे बघा सापडले.
वाक्यातील ‘ हे ‘ हे ………. आहे.

 
 
 
 

14. मराठीत शब्दांच्या जातीचे प्रमुख प्रकार किती आहे ?

 
 
 
 

15. लिंग वचन विभक्तीमुळे बदल होणाऱ्या शब्दजाती ……….. असतात.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

25 thoughts on “शब्दांच्या जाती”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!