Free :

शब्दांच्या जाती

शब्दांच्या जाती – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. कुठे आहे ते पुस्तक ? हे बघा सापडले.
वाक्यातील ‘ हे ‘ हे ………. आहे.

 
 
 
 

2. लिंग वचन विभक्तीमुळे बदल होणाऱ्या शब्दजाती ……….. असतात.

 
 
 
 

3. शब्द म्हणजे काय ?

 
 
 
 

4. खाली दिलेल्या पर्यायातून शब्दयोगी अव्ययाचा गट निवडा.

 
 
 
 

5. अतुल झाडावर चढला – दिलेल्या वाक्याची फोड करा.

 
 
 
 

6. किंवा आणि पण ही …………… अव्यव आहेत.

 
 
 
 

7. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

9. खालीलपैकी कोणती शब्दांची ‘विकारी’ जात नाही ?

 
 
 
 

10. ………… वगळता पर्यायातील इतर सर्व शब्दांच्या अविकारी जाती आहेत.

 
 
 
 

11. खाली दिलेल्या शब्दाची जात ओळखा.
अरेरे

 
 
 
 

12. खाली दिलेल्या वाक्यातील विशेषण कोणते ?
मनोजचे सुंदर हस्ताक्षर पाहून सरांना आनंद झाला.

 
 
 
 

13. मराठीत शब्दांच्या जातीचे प्रमुख प्रकार किती आहे ?

 
 
 
 

14. ……….. पायरीवरून पडल्याने त्याला मुक्कामार लागला. – वाक्यात रिकाम्या जागी ही शब्दजाती वापरली तर वाक्य अर्थपूर्ण होईल.

 
 
 
 

15. खालील वाक्यात शब्दांच्या जातीपैकी कोणत्या जातीतील शब्द वापरला म्हणजे खाली दिलेले वाक्य एकच आणि अर्थपूर्ण होईल?
ती व्यस्त होती ………. लग्नाला आली नाही.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

32 thoughts on “शब्दांच्या जाती”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!