Free :

शब्दांच्या जाती

शब्दांच्या जाती – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. लिंग वचन विभक्तीमुळे बदल होणाऱ्या शब्दजाती ……….. असतात.

 
 
 
 

2. खालीलपैकी कोणती शब्दांची ‘विकारी’ जात नाही ?

 
 
 
 

3. खाली दिलेल्या पर्यायातून शब्दयोगी अव्ययाचा गट निवडा.

 
 
 
 

4. खालील वाक्यात शब्दांच्या जातीपैकी कोणत्या जातीतील शब्द वापरला म्हणजे खाली दिलेले वाक्य एकच आणि अर्थपूर्ण होईल?
ती व्यस्त होती ………. लग्नाला आली नाही.

 
 
 
 

5. किंवा आणि पण ही …………… अव्यव आहेत.

 
 
 
 

6. मराठीत शब्दांच्या जातीचे प्रमुख प्रकार किती आहे ?

 
 
 
 

7. शब्द म्हणजे काय ?

 
 
 
 

8. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. ………… वगळता पर्यायातील इतर सर्व शब्दांच्या अविकारी जाती आहेत.

 
 
 
 

10. कुठे आहे ते पुस्तक ? हे बघा सापडले.
वाक्यातील ‘ हे ‘ हे ………. आहे.

 
 
 
 

11. खाली दिलेल्या शब्दाची जात ओळखा.
अरेरे

 
 
 
 

12. ……….. पायरीवरून पडल्याने त्याला मुक्कामार लागला. – वाक्यात रिकाम्या जागी ही शब्दजाती वापरली तर वाक्य अर्थपूर्ण होईल.

 
 
 
 

13. अतुल झाडावर चढला – दिलेल्या वाक्याची फोड करा.

 
 
 
 

14. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

15. खाली दिलेल्या वाक्यातील विशेषण कोणते ?
मनोजचे सुंदर हस्ताक्षर पाहून सरांना आनंद झाला.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

37 thoughts on “शब्दांच्या जाती”

  1. 15/15
    कृपया 100 मार्क्स ची फक्त मराठी व्याकरण टेस्ट द्या….. ज्यामधे सर्व घटकांचा समावेश असेल…..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!