Free :

नाम : Part 02

शब्दांच्या जाती : नाम – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. दांडा’ या नामाचे अनेकवचनी रूप पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. तुमची सून लक्ष्मीच दिसते.
या वाक्यातील लक्ष्मी हे ……..नाम आहे.

 
 
 
 

3. पर्यायी उत्तरातील गटाबाहेरचा शब्द निवडा.

 
 
 
 

4. भाववाचक नामाचा पर्याय निवडा .

 
 
 
 

5. सारख्या गुणधर्मामुळे दिलेल्या नावाला कोणते नाम म्हणतात ?

 
 
 
 

6. खालील शब्दातील स्त्रीलिंगी शब्द निवडा.

 
 
 
 

7. भामटेगिरी हे कोणते नाम आहे ?

 
 
 
 

8. खालील पैकी कोणत्या नामाचे अनेकवचन ‘ या ‘ कारान्त होत नाही ?

 
 
 
 

9. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात भाववाचक नामाचा विशेष नाम म्हणून वापर केला आहे ?

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोणता शब्द सामान्य नाम आहे ?

 
 
 
 

11. बेडूक या नामाचे स्त्रीलिंगी रूप काय आहे ?

 
 
 
 

12. खाली दिलेल्या शब्दाचे वचन बदलून येणारे रूप सांगा. –
लाटणे

 
 
 
 

13. विशेषनाम ……… असते.

 
 
 
 

14. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

15. खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या नामाचे एकवचन व अनेकवचन सारखेच असते ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

50 thoughts on “नाम : Part 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!