Free :

नाम : Part 02

शब्दांच्या जाती : नाम – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. बेडूक या नामाचे स्त्रीलिंगी रूप काय आहे ?

 
 
 
 

2. खालील पैकी कोणत्या नामाचे अनेकवचन ‘ या ‘ कारान्त होत नाही ?

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

4. भामटेगिरी हे कोणते नाम आहे ?

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात भाववाचक नामाचा विशेष नाम म्हणून वापर केला आहे ?

 
 
 
 

6. विशेषनाम ……… असते.

 
 
 
 

7. खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या नामाचे एकवचन व अनेकवचन सारखेच असते ?

 
 
 
 

8. खालील शब्दातील स्त्रीलिंगी शब्द निवडा.

 
 
 
 

9. सारख्या गुणधर्मामुळे दिलेल्या नावाला कोणते नाम म्हणतात ?

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोणता शब्द सामान्य नाम आहे ?

 
 
 
 

11. तुमची सून लक्ष्मीच दिसते.
या वाक्यातील लक्ष्मी हे ……..नाम आहे.

 
 
 
 

12. खाली दिलेल्या शब्दाचे वचन बदलून येणारे रूप सांगा. –
लाटणे

 
 
 
 

13. दांडा’ या नामाचे अनेकवचनी रूप पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

14. भाववाचक नामाचा पर्याय निवडा .

 
 
 
 

15. पर्यायी उत्तरातील गटाबाहेरचा शब्द निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

50 thoughts on “नाम : Part 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!