Free :

क्रियाविशेषण अव्यय : Part 02

शब्दांच्या जाती : क्रियाविशेषण अव्यय – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. खालीलपैकी क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा.

 
 
 
 

2. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे क्रियाविशेषण.
विधान 2) क्रियाविशेषण अव्यय कर्त्याच्या लिंग वचन व पुरुषानुसार बदलत नाही.

 
 
 
 

4. खालीलपैकी क्रियाविशेषण अव्यय नसणारा गट निवडा.

 
 
 
 

5. विसंगत पर्याय ओळखा.

 
 
 
 

6. तुम्ही आता थोडा आराम करा. – या वाक्यातील थोडा हा शब्द …………. क्रियाविशेषण अव्यय आहे.

 
 
 
 

7. अधिक फार पुष्कळ जास्त ही …………. क्रियाविशेषण अव्यय आहे.

 
 
 
 

8. परिमाणवाचक क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा.

 
 
 
 

9. पूर्वी आम्ही पुण्याला राहत होतो. – या वाक्यात कोणते क्रियाविशेषण अव्यय आलेले आहे ?

 
 
 
 

10. मी मुळीच माघार घेणार नाही – वाक्यातील क्रियाविशेषण अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

11. वाक्यातील क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा.
प्रांजल सावकाश चालत होती.

 
 
 
 

12. कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यययाचे उदाहरण ओळखा.

 
 
 
 

13. पर्यायातून रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा.

 
 
 
 

14. खालील शब्दाचा प्रकार ओळखा.
अतिशय

 
 
 
 

15. तो लवकर आवरेल तर ना ! या वाक्यातील ‘ना’ हा शब्द
…………. क्रियाविशेषण अव्यय आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

27 thoughts on “क्रियाविशेषण अव्यय : Part 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!