New Test

क्रियाविशेषण अव्यय : Part 02

शब्दांच्या जाती : क्रियाविशेषण अव्यय – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. पर्यायातून रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा.

 
 
 
 

2. पूर्वी आम्ही पुण्याला राहत होतो. – या वाक्यात कोणते क्रियाविशेषण अव्यय आलेले आहे ?

 
 
 
 

3. मी मुळीच माघार घेणार नाही – वाक्यातील क्रियाविशेषण अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे क्रियाविशेषण.
विधान 2) क्रियाविशेषण अव्यय कर्त्याच्या लिंग वचन व पुरुषानुसार बदलत नाही.

 
 
 
 

5. अधिक फार पुष्कळ जास्त ही …………. क्रियाविशेषण अव्यय आहे.

 
 
 
 

6. खालील शब्दाचा प्रकार ओळखा.
अतिशय

 
 
 
 

7. खालीलपैकी क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा.

 
 
 
 

8. विसंगत पर्याय ओळखा.

 
 
 
 

9. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. परिमाणवाचक क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा.

 
 
 
 

11. तो लवकर आवरेल तर ना ! या वाक्यातील ‘ना’ हा शब्द
…………. क्रियाविशेषण अव्यय आहे.

 
 
 
 

12. वाक्यातील क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा.
प्रांजल सावकाश चालत होती.

 
 
 
 

13. खालीलपैकी क्रियाविशेषण अव्यय नसणारा गट निवडा.

 
 
 
 

14. तुम्ही आता थोडा आराम करा. – या वाक्यातील थोडा हा शब्द …………. क्रियाविशेषण अव्यय आहे.

 
 
 
 

15. कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यययाचे उदाहरण ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

27 thoughts on “क्रियाविशेषण अव्यय : Part 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!