Free :

क्रियापद : Part 02

शब्दांच्या जाती : क्रियापद – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात संयुक्त क्रियापद वापरले आहे ?

 
 
 
 

2. नामसाधित क्रियापद ओळखा ?

 
 
 
 

3. प्रयोजक क्रियापदाचे वाक्य ओळखा.

 
 
 
 

4. पर्यायातून स्थित्यंतरदर्शक क्रियापद असणारे वाक्य निवडा.

 
 
 
 

5. खाली दिलेल्या शब्दांपैकी क्रियापद कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

6. सकर्मक क्रियापदाचे वाक्य ओळखा.

 
 
 
 

7. खालीलपैकी कोणता शब्द क्रियापद नाही?

 
 
 
 

8. क्रियापद म्हणजे काय ?

 
 
 
 

9. खालीलपैकी सामर्थ्यदर्शक क्रियापद ओळखा.

 
 
 
 

10. रीती भूतकाळातील क्रियापद कोणते ?

 
 
 
 

11. रडते’ या क्रियापदात मूळ शब्द कोणता आहे ?

 
 
 
 

12. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) धातु म्हणजे क्रियावाचक मूळ शब्द.
विधान 2) क्रियापदाशिवाय वाक्याचा अर्थ पूर्ण होत नाही.

 
 
 
 

13. खालील क्रियापदांपैकी साधित क्रियापद ओळखा.

 
 
 
 

14. करणरूप क्रियापद म्हणजे काय ?

 
 
 
 

15. उभयविध क्रियापद म्हणजे काय ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

57 thoughts on “क्रियापद : Part 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!