New Test

क्रियापद : Part 02

शब्दांच्या जाती : क्रियापद – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. क्रियापद म्हणजे काय ?

 
 
 
 

2. रीती भूतकाळातील क्रियापद कोणते ?

 
 
 
 

3. प्रयोजक क्रियापदाचे वाक्य ओळखा.

 
 
 
 

4. खालीलपैकी सामर्थ्यदर्शक क्रियापद ओळखा.

 
 
 
 

5. खालील क्रियापदांपैकी साधित क्रियापद ओळखा.

 
 
 
 

6. नामसाधित क्रियापद ओळखा ?

 
 
 
 

7. खालीलपैकी कोणत्या वाक्यात संयुक्त क्रियापद वापरले आहे ?

 
 
 
 

8. पर्यायातून स्थित्यंतरदर्शक क्रियापद असणारे वाक्य निवडा.

 
 
 
 

9. उभयविध क्रियापद म्हणजे काय ?

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) धातु म्हणजे क्रियावाचक मूळ शब्द.
विधान 2) क्रियापदाशिवाय वाक्याचा अर्थ पूर्ण होत नाही.

 
 
 
 

11. खाली दिलेल्या शब्दांपैकी क्रियापद कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

12. करणरूप क्रियापद म्हणजे काय ?

 
 
 
 

13. खालीलपैकी कोणता शब्द क्रियापद नाही?

 
 
 
 

14. सकर्मक क्रियापदाचे वाक्य ओळखा.

 
 
 
 

15. रडते’ या क्रियापदात मूळ शब्द कोणता आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

57 thoughts on “क्रियापद : Part 02”

      1. मंगेश झगडे

        अरे भाऊ करण रुपी म्हणजे होकारार्थी असते आणि अकरण रुपी म्हणजे नकारार्थी असते म्हणून 5 चे 2 नाही 4 येणार

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!