Free :

केवलप्रयोगी अव्यय : Part 02

शब्दांच्या जाती : केवलप्रयोगी अव्यय – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. खालीलपैकी कोणता केवलप्रयोगी अव्ययाचा प्रकार नाही ?

 
 
 
 

2. अरे ! काम सोडून तिकडे का बघत बसलास ?
या वाक्यात आलेल्या केवलप्रयोगी अव्ययाचा प्रकार सांगा.

 
 
 
 

3. योग्य केवलप्रयोगी अव्यये वापरून खालील विधान पूर्ण करा.
……….! काय छान लिहतेस गायत्री!

 
 
 
 

4. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. रिकाम्या जागी योग्य ते केवलप्रयोगी अव्यय वापरा.
………. ! केवढी मोठी रांगोळी काढली आहे ही !

 
 
 
 

6. देवा रे – हे कोणत्या प्रकारातील केवलप्रयोगी अव्यय आहे?

 
 
 
 

7. खाली दिलेल्या पर्यायातून वेगळा पर्याय ओळखा.

 
 
 
 

8. अंहं ! हे मला जमणारच नाही.
दिलेल्या वाक्यातील केवलप्रयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

9. आश्चर्यकारक केवलप्रयोगी अव्यय वापरून तयार केलेले वाक्य निवडा.

 
 
 
 

10. दिलेल्या पर्यायातून तिरस्कारदर्शक केवलप्रयोगी अव्ययाचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. दिलेल्या पर्यायातुन मौनदर्शक केवलप्रयोगी अव्यय ओळखा.

 
 
 
 

12. फक्कड- ह्या केवलप्रयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

13. खालीलपैकी कोणते केवलप्रयोगी अव्यय नाही ?

 
 
 
 

14. उंहू ‘ हे ……….. केवल प्रयोगी अव्यय आहे.

 
 
 
 

15. खालीलपैकी शोकदर्शक केवलप्रयोगी अव्यय कोणते ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

34 thoughts on “केवलप्रयोगी अव्यय : Part 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!