Free :

शब्दसमुह 02

शब्दसमुह 02 – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. खाली दिलेल्या शब्दासाठी योग्य शब्दसमुह पर्यायातून निवडा.
सदावर्त

 
 
 
 

2. सूचना न देता येणारा – या शब्दसमूहासाठी ……… हा शब्द आहे.

 
 
 
 

3. असीम या शब्दासाठी योग्य शब्दसमूह निवडा.

 
 
 
 

4. कर्तव्यपराङ्मुख म्हणजे –

 
 
 
 

5. बाजारबुणगे म्हणजे –

 
 
 
 

6. दुआब या शब्दासाठी शब्दसमुह पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

7. अनेक गोष्टीत एकाच वेळी लक्ष देणारा – या शब्द समूहासाठी योग्य शब्द सांगा.

 
 
 
 

8. कोणालाही कळू न देता – या शब्दसमूहासाठी योग्य शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. चुकीचा पर्याय निवडा

 
 
 
 

10. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. अचानक आलेले संकट – या शब्दासमुहासाठी …… हा शब्द आहे.

 
 
 
 

12. खाली दिलेल्या शब्दसमूहासाठी योग्य शब्द पर्यायातून निवडा.
ज्याला आकार नाही असा

 
 
 
 

13. न टाळता येणारे – या शब्दसमूहासाठी पर्यायातून योग्य शब्द निवडा.

 
 
 
 

14. यथाशक्ती या शब्दासाठी योग्य शब्दसमूह निवडा.

 
 
 
 

15. संगणमत म्हणजे –

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

19 thoughts on “शब्दसमुह 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!