New Test

शब्दसमुह 02

शब्दसमुह 02 – या मुद्द्यावर आधारित आजची टेस्ट सोडवा.

1. कर्तव्यपराङ्मुख म्हणजे –

 
 
 
 

2. अचानक आलेले संकट – या शब्दासमुहासाठी …… हा शब्द आहे.

 
 
 
 

3. चुकीचा पर्याय निवडा

 
 
 
 

4. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

5. दुआब या शब्दासाठी शब्दसमुह पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

6. खाली दिलेल्या शब्दासाठी योग्य शब्दसमुह पर्यायातून निवडा.
सदावर्त

 
 
 
 

7. खाली दिलेल्या शब्दसमूहासाठी योग्य शब्द पर्यायातून निवडा.
ज्याला आकार नाही असा

 
 
 
 

8. बाजारबुणगे म्हणजे –

 
 
 
 

9. यथाशक्ती या शब्दासाठी योग्य शब्दसमूह निवडा.

 
 
 
 

10. अनेक गोष्टीत एकाच वेळी लक्ष देणारा – या शब्द समूहासाठी योग्य शब्द सांगा.

 
 
 
 

11. कोणालाही कळू न देता – या शब्दसमूहासाठी योग्य शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

12. सूचना न देता येणारा – या शब्दसमूहासाठी ……… हा शब्द आहे.

 
 
 
 

13. असीम या शब्दासाठी योग्य शब्दसमूह निवडा.

 
 
 
 

14. न टाळता येणारे – या शब्दसमूहासाठी पर्यायातून योग्य शब्द निवडा.

 
 
 
 

15. संगणमत म्हणजे –

 
 
 
 

Question 1 of 15


या टेस्ट मध्ये पाच पेक्षा जास्त मार्क्स घेतले असेल तर नक्की कमेंट करून कळवा

18 thoughts on “शब्दसमुह 02”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!