Free :

संख्यामालिका भाग 2

1. योग्य पर्याय निवडून संख्यामालिका पूर्ण करा

66   72   78   84   ?

 
 
 
 

2. योग्य पर्याय निवडून संख्यामालिका पूर्ण करा
21    23    26    31    ?

 
 
 
 

3. योग्य पर्याय निवडून संख्यामालिका पूर्ण करा
4   10   6   15   8   20   ?

 
 
 
 

4. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा

5   11   18   26   ?

 
 
 
 

5. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा
16   25   216   343   64   ?

 
 
 
 

6. योग्य पर्याय निवडून संख्यामालिका पूर्ण करा

3   7   13   21    ?

 
 
 
 

7. योग्य पर्याय निवडून संख्यामालिका पूर्ण करा

1   4  3   16   5   36   ?

 
 
 
 

8. योग्य पर्याय निवडून संख्यामालिका पूर्ण करा

4   6   10   14   ?

 
 
 
 

9. योग्य पर्याय निवडून संख्यामालिका पूर्ण करा

13   25   49   97   ?

 
 
 
 

10. योग्य पर्याय निवडून संख्यामालिका पूर्ण करा

45   46   50   59   ?

 
 
 
 

11. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा

91  81  72  64   ?

 
 
 
 

12. योग्य पर्याय निवडून संख्यामालिका पूर्ण करा

121   169   289   ?   529

 
 
 
 

13. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा
176   297   3118    ?

 
 
 
 

14. योग्य पर्याय निवडून संख्यामालिका पूर्ण करा
44   46   50   56   ?

 
 
 
 

15. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा

48   80   120   168   ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले हे कॉमेंट करून नक्की सांगा

14 thoughts on “संख्यामालिका भाग 2”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!