New Test

महाराष्ट्रातील जिल्हे : सांगली

1. सांगली जिल्हा कोणत्या प्रशासकीय विभागात येतो?

 
 
 
 

2. सांगली जिल्ह्यातील पलुस हा तालुका केव्हा अस्तित्वात आला?

 
 
 
 

3. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) रब्बी ज्वारीला सांगली जिल्ह्यात शाळू म्हणतात.
विधान 2) रब्बी ज्वारीला सांगली जिल्ह्यात पांढरी ज्वारी म्हणतात.

 
 
 
 

4. सांगली जिल्हा ………. उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे.

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणता जिल्हा हा सांगली जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा नाही?

 
 
 
 

6. सांगली जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते अभयारण्य आहे?

 
 
 
 

7. सांगली जिल्ह्यातील प्रमुख नदी कोणती हे पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

8. सांगली जिल्ह्यातील …….. हा तालुका द्राक्षोत्पादनात अग्रेसर आहे.

 
 
 
 

9. सांगली जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत?

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) प्रतिसरकारची स्थापना करणारे क्रांतिसिंह नाना पाटील हे सांगली जिल्ह्याचे होते.
विधान 2) महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची जन्मभूमी म्हणजे सांगली जिल्हा होय.

 
 
 
 

Question 1 of 10


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क घेतले हे नक्की कमेंट करा

28 thoughts on “महाराष्ट्रातील जिल्हे : सांगली”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!